Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Administrativ koordinator søges til Visitationen på Vejlefjord Rehabilitering


Er du en erfaren og imødekommende administrativ koordinator, der gerne vil arbejde i en velfungerende visitation med en alsidig og varierende arbejdsdag på en af Danmarks smukkest beliggende arbejdspladser? Så er denne stilling lige dig.

Vejlefjord rehabilitering søger en professionel og imødekommende administrativ koordinator med erfaring indenfor administrative og koordinerende opgaver, modtagelse af patienter/ samarbejdspartnere og driftskoordineringsopgaver med bidrag til effektiv og optimal ressourceanvendelse og kapacitetsudnyttelse i organisationen.

Vejlefjord Rehabilitering er et privat specialiseret rehabiliteringstilbud til børn, unge og voksne.

På Vejlefjord Rehabilitering har vi indlagte patienter på vores sengeafsnit med plads til 38 patienter og søstertilbuddet Ny Fjordbo for unge hjerneskadede, som er et botilbud med 12 pladser.

Vores primære målgrupper er således patienter, der har en erhvervet hjerneskade, og vi modtager patienter fra hele landet. Patienterne kommer ofte direkte fra højt specialiserede sygehuse og er udskrevet med en genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering.

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt inden for især neuro rehabilitering, men også inden for den brede almene rehabilitering. De tværfaglige teams består af sygeplejersker, SSA, SSH, læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist, logopæder og neuropsykologer.

Vejlefjord Rehabilitering rummer desuden et børneambulatorium, som er leverandør til VISO, samt en Forskningsenhed.

Bliv en del af et velfungerende team

Som administrativ koordinator bliver du en del af et velfungerende team med tre nærmeste kolleger. Den ene kollega er sekretær og løser primært opgaver relateret til vores børneambulatorium og kursusafdeling. De to andre kolleger har en sygeplejefaglig baggrund og har primære opgaver som rød tråd i patientforløbene.

Du og dine kolleger har en tæt snitflade til markedschefen, samarbejder og koordinerer på dagligt plan med afdelingslederne, kvalitetskonsulenten og driftschefen, som du desuden vil referere til. Der er et godt og tæt samarbejde med høj faglighed og en god, uformel og humoristisk omgangstone.

Dine primære arbejdsopgaver vil bla bestå af følgende:

 • Administrativ koordination af §79 patientforløb, herunder henvisningshåndtering, indkaldelse til ophold, fakturering og indberetning til LPR, samt koordinering med ledelsen og de tværfaglige teams om disse forløb
 • Koordinerende opgaver på tværs af sektorer i relation til de enkelte patientforløb, eksempelvis indhentning og afsendelse af journalmateriale, bestilling af transport og lign.
 • Sagshåndtering, rekvirering af journalmaterialer, journalisering og koordinering med de tværfaglige teams og lederne
 • Diverse ad hoc-opgaver der understøtter sammenhængende patientforløb, eksempelvis sikre rette rådgivning, oprette journal, sørge for hjælpemidler mv
 • Modtagelse af patienter/ pårørende og samarbejdspartnere i vores reception og sikre sammenhæng internt i organisationen
 • Imødekommende telefonbetjening
 • Medansvarlig for kursusafdelingens koordinerende opgaver, herunder bestilling af lokaler, mødeforplejning, samt koordinering af tilmeldinger, evalueringsskemaer og fakturering
 • Håndtering af adskillige praktiske opgaver, herunder pakke forsendelser, henvendelser fra personalet i afdelingerne, hjælp ved afvikling af arrangementer mv.
 • Medvirke til et igangsat udviklingsarbejde hvor administrative arbejdsgange og understøttende processer skal beskrives
 • understøtte ledelsen med ad hoc-opgaver – dette afhængig af dine kompetencer

Kompetenceprofil

Blandt dine faglige kvalifikationer lægger vi vægt på:

 • din faglige baggrund er administrativ – det kan være du har baggrund som adm. koordinator, lægesekretær, assistent, chefsekretær el lign.
 • Dit professionelle erfaringsgrundlag kommer fra sundhedssektoren, privat, regionalt el kommunalt.
 • At du er faglig stærk ift den koordinerende og planlæggende rolle, herunder har erfaring for at arbejde med kommunikation og samarbejde på flere niveauer og på tværs i organisationer
 • At du har stærke kommunikative evner, – både skriftlige kompetencer og at du er i stand til at lytte aktivt, afdække behov og matche dette i (telefon)samtalen med patienten/pårørende og samarbejdspartnere
 • At du er dygtig til IT og har erfaring med journalsystemer og dokumenthåndtering
 • At du er struktureret, grundig, systematisk og effektiv i din opgaveløsning
 • At du med sans for detaljer formår at bevare overblik og sikre fremdrift i opgaver

Blandt dine personlige kvalifikationer lægger vi vægt på:

 • At du er professionel og venlig i din modtagelse af patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • At du er positiv, serviceminded, arbejder selvstændigt og samtidig i det daglige indgår konstruktivt i teamsamarbejdet
 • At du har forståelse for, at der periodevis er travlhed og kan bevare roen, planlægge og prioritere din tid ift. dette
 • At du sætter en ære i at levere høj kvalitet i dit arbejde
 • Mødestabilitet og høj ansvarsfølelse
 • At du brænder for at tilrettelægge og koordinere individuelle patientforløb og sikre sammenhæng i forløb
 • At du trives med en funktion i midten af virksomheden med mange samarbejdspartnere og løbende henvendelser både telefonisk og i visitationen og som kan lide at være der for patienten/ kolleger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er i udgangspunktet 37 timer pr. uge og med følgende arbejdstider: 8.00-15.30/ fredag 8.00-15.00. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, pensionsordning, sundhedsforsikring, feriefridage, rabatordninger, kantineordning og individuelt tilrettelagt intro program. Herudover vil du med dine varierende og udfordrende arbejdsopgaver være med til at præge nutiden og fremtiden i et dynamisk miljø med stor gensidig tillid og fleksibilitet.

Ansøgning og kontakt

Send din ansøgning til henj@vejlefjord.dk – der holdes løbende samtaler. Ansættelse 1. januar 2022

Ansøgningsfrist: D. 24. november 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftschef Heidi Nordahl Jensen på 30735737. Du kan også læse mere om Vejlefjord Rehabilitering på: www.vejlefjord.dk