Medarbejderne i ambulatoriet består af blandt andet erfarne neuropsykologer, speciallærere og neuropædagoger. Ambulatoriets kunder er blandt andet kommuner/sagsbehandlere, børneafdelinger på sygehusene og private, der ønsker en udredning, rådgivning eller et behandlingstilbud.  Vejlefjord Rehabilitering er desuden leverandør til VISO.

Patientgrupperne – hvem kan få hjælp i ambulatoriet

Ambulatoriets målgruppe er mennesker med en hjerneskade, en hjernesygdom, eller en udviklingsforstyrrelse. Det kan f.eks. være børn og unge med, erhvervet hjerneskade, rygmarvsbrok, cerebral parese, genetiske lidelser, eller børn og unge med autisme, indlærings-, adfærds- eller opmærksomhedsvanskeligheder. På voksenområdet er målgruppen f.eks. voksne med senfølger efter hjernetumor, blodprop i hjernen eller anden erhvervet hjerneskade.

I ambulatoriet arbejder vi tværfagligt og helhedsorienteret, hvor der lægges vægt på inddragelse af patienternes familie og netværk for at opnå viden om de udfordringer og ressourcer patienterne har. Vores udredning tilrettelægges ud fra hver enkeltes patientens vanskeligheder.

Den børneneuropsykologiske undersøgelse og intervention

Den børneneuropsykologisk undersøgelse, har det formål at afdække hvilke færdigheder barnet/den unge har og hvilke, der måske er forringede, og allervigtigst hvad kan man gøre for at hjælpe barnet/den unge til at opnå deres maksimale trivsel og udviklingspotentiale. Undersøgelsen med til at fastlægge, på hvilke områder barnet eller den unge har brug for støtte, og hvordan man kan lære at klare en tilværelse på trods af svækkede funktioner. Den børneneuropsykologiske undersøgelse kan også bruges til at belyse mulighederne for skoleplacering og uddannelsesforløb.

Når barnets/den unges funktionsniveau, styrker og vanskeligheder kendes, kan neuropædagogen eller psykologen oversætte og omsætte anbefalede tiltag til pædagogisk praksis. Der rådgives i konkrete materialer, rutiner og foranstaltninger, som barnet/den unge og netværket kan benytte i hverdagen derhjemme, i skolen og i fritiden. Der tages afsæt i det enkelte barns/den unges kognitive, sociale og fysiske funktioner og i familiens samlede situation.

Den neuropsykologiske undersøgelse på voksendelen

I voksenambulatoriet møder vi bl.a. mennesker med medfødt eller erhvervet hjerneskade, hjernerystelse eller senfølger fra sygdom/behandling tidligere i livet, der strækker sig ind i voksenalderen.  demens. Hvert udredningsforløb tilrettelægges specielt den enkelte hvor undersøgelsen kan omfatte alt fra vurdering af begavelsesniveau og overordnet kognitiv profil, til den udvidede neuropsykologiske undersøgelse. I den udvidede udredning, undersøges også specifikke neuropsykologiske funktioner. Dertil kommer udredning af relevante samtidige neuropsykiatriske problemstillinger. Der udarbejdes funktionsbeskrivelse med udgangspunkt i testresultater, symptombillede og samtale. Der foretages vurdering af prognose og muligheder for videre udvikling, samt konkrete anbefalinger som kan danne udgangspunkt for handleplan, herunder vedrørende tiltag og hensyn, som kan understøtte den ramtes daglige funktionsevne samt arbejds- eller uddannelsesintegration.

På voksendelen sætter vi for tiden fokus på tilstande, hvor hurtig bedring ofte forventes, men hvor forløbet kan blive mere langstrakt og med udvikling af flere følgevirkninger end forventet. Dette gælder bl.a. ved hjernerystelse og forbigående blodprop i hjernen. Her er det vigtigt, at borgeren selv, familien, netværket og de professionelle har kendskab til følgevirkninger heraf og hvad de kan have brug for. Dette kan eks. være neurorehabilitering og grundlæggende forståelse for følgevirkninger som udtrætning og energiforvaltning for at de bedre kan fungere i deres dagligdag.

Andre ydelser ambulatoriet kan tilbyde er rådgivning til private og fagpersoner, supervision af fagfolk, samtaleforløb, sagssparring og sagsgennemgang, med anbefalinger om videre tiltag, samt kurser til fagfolk.