Smukt omkranser skoven, bakkerne, stierne og fjorden Vejlefjord Rehabilitering, som igennem tiderne er blevet kaldt ”slottet i skoven”. Den smukke natur og stilheden er for de mange patienter på Vejlefjord en lise for sjælen og balsam for helbredet.

Igennem Vejlefjords mere end 110-årige historie som lungesanatorium, nervesanatorium og rehabiliteringscenter har der altid været tradition for at benytte den smukke natur i genoptrænings-forløbet. Kunne man klare en gåtur op ad den snørklede og kuperede ”Sneglebakke” eller en vandretur langs fjorden ud til Træskohage Fyr – ja, så var man ved at være klar til at komme hjem. Den dag i dag er det stadig en god pejling på, at man er ved at genvinde de fornødne kræfter og mobilitet til at komme hjem til de vante omgivelser.

”På Vejlefjord stræber vi altid efter at tænke naturen ind i rehabiliteringen. Man kan jo sige, at vi bor midt i den skønneste natur, som skriger på at blive brugt og set”, forklarer Carsten Bugtrup Jensen, Ledende Fysioterapeut på Vejlefjord Rehabilitering.

Patienterne skal kunne mestre naturen

På Vejlefjord Rehabilitering tilbyder vi genoptræning af patienter, der er opereret i eksempelvis ryg, skulder, hofte eller knæ samt patienter, som har behov for et intensivt genoptræningsforløb efter en erhvervet hjerneskade. Vi sammensætter et tværfagligt træningsforløb, som er individuelt tilpasset den enkelte patient. Heri indgår også forskellige træningsformer på hold, eksempelvis med fokus på gang-, konditions- og ”finde rundt” -træning.

”Her indgår skoven, bakkerne, stierne, fjorden og Sansehaven som en integreret del i vores udetræning. Vi modtager mange patienter, der kommer direkte fra en længerevarende hospitalsindlæggelse, hvor de måske ikke har været ude i ugevis. For dem kan det virke både stimulerende og opkvikkende at komme ud i naturen. Det er mindre klinisk i naturen, og hvis det så kan kombineres med en målrettet genoptræning, er det ofte til stor glæde for patienterne”, fremhæver Carsten.

I naturen afprøves grænser og genvindes tabte færdigheder

Når vi tilrettelægger et genoptræningsforløb, er det vigtigt at det er meningsfuldt for patienten. Det betyder, at vi forsøger at tage udgangspunkt i patientens daglige gøremål og færdigheder inden skaden indtraf for at genvinde disse færdigheder bedst muligt. Det kan være at cykle, at fiske, lave mad, gøre rent, slå græsset i haven eller at sætte snor på hunden. Alle sammen bevægelser, som kan være vanskelige at udføre, når førligheden er ramt.

”Vi havde f.eks. en kvindelig patient med interesse for sejlads og vinterbadning. For hende blev det et erklæret mål at komme til at bade i fjorden inden hun skulle hjem. Vi har vores egen badebro, og med hjælp fra patientens faste fysioterapeut og yderligere en fysioterapeut lykkedes det at bade i Vejlefjord en kølig sommerdag, berettet Carsten.

Vejlefjord har god erfaring med uderehabilitering i hold. Patienterne har mulighed for at være sammen om opgaver eller aktiviteter i naturen, og det giver gode oplevelser og et godt fællesskab. Alle får frisk luft og motion og man løser i fællesskab forskellige opgaver, udveksler erfaringer m.m.

”Cykeltræning på trehjulede cykler, gå på line, gå på stammer, gå over en bro eller gå på en vippebænk er øvelser, der styrker gang- og balancefunktionen, og det kan foregå i naturen f.eks. på vores forhindringsbane eller som cykeltræning på stierne. Her kunne vi af og til ønske et lidt mindre bakkede terræn”, smiler Carsten.

Intuitivt rigtigt at bruge naturen

Interessen for at tænke naturen sammen med rehabilitering er stigende, og blandt specialister er man enige i, at naturen har en positiv effekt på trivsel, stress og depression – dette til trods for at der fortsat mangler mere præcis forskning på området.

Ifølge Carsten er der forskellige undersøgelser, der påpeger, at der er positiv sammenhæng mellem rehabilitering og naturen. For eksempel kan man påvise at hospitalsindlagte, som har et vindue ud mod grønne omgivelser bliver hurtigere raske, end patienter der kigger ud mod en baggård.

”Det er så intuitivt rigtigt at bruge naturen, at jeg næppe behøver evidens, lige i denne sammenhæng – om end vi jo dog altid er på jagt efter god evidens der kan guide og præcisere vores valg af virkemidler. Hvorfor vi aktuelt også søger at indgå i netværk med andre, der deler interessen for naturens og udemiljøers potentialer. Den 3. september inviterer Vejlefjord Rehabilitering sammen med blandt andre Rehabiliteringsforum til et seminar om Uderehabilitering” forklarer Carsten.

Endnu flere udeaktiviteter i fremtiden

På Vejlefjord er der mange aktiviteter i planlægningsfasen der omfatter rehabilitering udendørs. I dag har vi jo holdaktiviteter for de mere mobile patienter, men f.eks. arbejder vi også på i fremtiden at tilbyde holdtræning for de mindre mobile patienter som f.eks. kørestolsbrugere.

Ligeledes har vi i samarbejde med Trygfonden etableret en besøgshunde ordning.

”I første omgang får vi besøg af to broholmere, hvilket er en race kendt for sit rolige og omgængelige gemyt. Besøgshundene kommer også til at indgå i vores uderehabilitering, og som Carsten udtrykker det, ”vil de sikkert elske turene op ad Sneglebakken elle ud til Træskohage Fyr”.