”Teknologi indgår i vores rehabiliteringsstrategi både lavteknologisk men også i form af højteknologiske løsninger til at støtte både patienter og terapeuter i at gøre træning målrettet, meningsfuld og motiverende. I de seneste år har der været stigende fokus på uderehabilitering, og tanken om at finde teknologi der kan understøtte uderehabilitering har ledt til at bruge QR-teknologi (Quick Response) på patienternes egne smartphones i naturen”, forklarer Kristoffer Koch, fysioterapeut på Vejlefjord Rehabilitering og initiativtager til QR-kodeløbene.

Et digitalt orienteringsløb med kognitive og fysiske opgaver i et nyt miks

Vi etablerede en række standere på udearealerne, dvs. på stierne, i parken og ved fjorden, der omkredser Vejlefjord Rehabilitering og Vejlefjord Hotel, som ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden. På hver stander er monteret en QR-kode som brugeren scanner med sit smartphonekamera. I praksis kommer man ind på en hjemmeside, hvor alle standerne er registreret. Via QR-koden for den enkelte stander/post får man adgang til tekst, billeder eller lydfiler. Det kan f.eks. være en opgave samt en instruktion til næste post.

”Mange af opgaverne på opgaveruten lægger vægt på at patienterne skal blive bedre til at håndtere flere opgaver på én gang, samt at reflektere over de individuelle udfordringer hver opgave stiller. Det kan f.eks. være at man dyster i stafet på en skovsti hvor patienten undervejs skal løse regneopgaver. Ved at flytte fokus fra den fysiske opgave styrker man automatiseringen af f.eks. balancefunktionen i krævende omgivelser. Ud over at være opgaver der skal løses, lægges der vægt på at patienterne danner relationer og at træningen bliver udfordrende og sjov. Forskning viser nemlig, at det at være fælles om udfordringer i naturen knytter mennesker tættere sammen”, fortsætter Kristoffer.

Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne

QR-koder er dynamiske og kan hurtigt ændres og tilpasses efter behov. Hvis en ergoterapeut får en ny ide til en kognitiv øvelse, så er det let at inkludere den i en af posterne – da det gøres digitalt via redigering på QR-hjemmesiden. Det er nemt og hurtigt, og vi undgår at skulle bevæge os ud til posterne for at ændre dem. Desuden er QR-koderne med stander og hjemmeside ikke så dyre at etablere.

”Kun fantasien sætter grænser for, hvad vi kan lave. Vi har f.eks. en opgave ved badebroen, hvorfra man kan se til Træskohage Fyr – her skal patienterne samle nogle sten og forsøge at bygge en kopi af fyret. Der er meget kognitiv og finmotorisk træning i at stable et tårn af sten, med alle de rumlige og planlægningsmæssige overvejelser det kræver. Vi har også en shelterplads, hvor vi gerne afslutter QR-ruten og slapper lidt af. Her kan vi indlægge udfordrende øvelser som f.eks. at lave skulpturer af brændestykker eller tænde bål med strygestål”, fremhæver Kristoffer.

Tværfaglige aktiviteter og leg i naturen

QR-ruterne indbyder til rigtig meget tværfaglighed, og understøtter i høj grad Vejlefjord Rehabiliterings fokus om tværfaglig rehabilitering. Det er både ergoterapeuter, fysioterapeuter, musikterapeuter og logopæder, der kan gå sammen om at udvikle indholdet til QR-koderne. Patienterne synes, at det er sjovt, de danner gode fysiske og kognitive erfaringer og indgår i dialog med de andre patienter. Når man spejler sig i andre, lærer man noget om sig selv. I træningscentret er der faste rammer, men ude i naturen er rammerne erstattet af himlen, jorden og de naturlige rekvisitter, hvilket lægger op til at både patienterne og terapeuten skal bruge fantasien til at finde øvelser, og det gør alle deltagerne mere jævnbyrdige. Det skaber relationer og livsglæde at indgå i sådan et fællesskab.

”Jeg har også en ide om at lave et sangløb, hvor der ved hver post er en ny sang. Vi lægger sangfilerne på hjemmesiden, og så kan opgaven være at gå som et syngende kor. Det er blot en af mange ideer, der illustrerer at der er et legende element i QR-koderne, som beriger dagen for patienterne” uddyber Kristoffer.

Vejlefjord har fået mange positive tilbagemeldinger på QR-kodeløbene fra både patienter, pårørende og de forskellige faggrupper. Patienterne synes det er sjovt, de får nogle gode erfaringer og skaber sociale relationer med de andre patienter.

”Vi kan med QR-koderne løfte vores tværfaglige uderehabilitering til nye højder, og vi håber på, at det bliver et spændende og sjovt supplement til de mange andre sjove træningsaktiviteter på Vejlefjord”, slutter Kristoffer Koch.