”Fagfolk skal ikke være eksperter i sexliv, men de kan hjælpe de ramte og deres partner – alene ved at spørge ind til, hvordan det går med samlivet.
Sådan siger kommunikationskonsulent i Hjerneskadeforeningen Susan Søgaard. Hun er den ene af to oplægsholdere på to virtuelle fyraftensmøder, som Vejlefjord Rehabilitering inviterer kommunale behandlere og andre interesserede fagfolk til at deltage i den 13. april og igen den 16. september i år. Den anden oplægsholder er neuropsykolog Tina Borchers Jensen fra Vejlefjord Rehabilitering.
Deltagere i fyraftensmødet vil få indblik i de mange faktorer, der kan spille ind på, om det lykkes at genetablere et godt (sex)– liv efter en hjerneskade.

Et overset problem

Susan Søgaard har gennem tiden interviewet flere end 500 hjerneskaderamte og har derved fået indsigt i, at problemer i sex- og samlivet er en reel, men ofte overset senfølge efter hjerneskade. Hun opfordrer derfor sagsbehandlere og behandlere til at tage hul på emnet med de ramte.

Man kan fx spørge: Har du oplevet nogle forandringer i dit – eller jeres – samliv? Det er vigtigt, at seksuelle og følelsesmæssige følger efter hjerneskade bliver taget op på lige fod med andre senfølger som fx problemer med at huske og alle de andre følger, der kan dukke op. Ellers oplever de ramte og deres pårørende, som om de er alene om at have de problemer,” påpeger Susan Søgaard.

På fyraftensmødet vil Tina Borchers Jensen supplere med oplæg om, hvilke konsekvenser for de ramtes seksuelle funktionsniveau og trivsel der kan udledes af den tilgængelige forskning på området.

To ud af tre er utilfredse med sexlivet

Sidste år udgav Susan Søgaard og Hjerneskadeforeningen bogen ”Sex, kærlighed og en hjerne, som er gået i stykker”. I forbindelse med research til bogen, forsøgte hun at finde litteratur og undersøgelser om hjerneskaderamtes sex- og samliv, men det var sparsomt, hvad hun fandt.
I stedet skaffede hun selv talmæssigt belæg for, at sex- og samlivsproblemer er udbredt blandt hjerneskaderamte. Hendes spørgeskemaundersøgelse viste, at knap to ud af tre adspurgte svarer, at deres sexliv er blevet ’dårligere’ eller ’meget dårligere’ i forhold til før skaden.

I de mange interviews jeg har lavet med hjerneskaderamte og deres pårørende gennem tiden, har jeg gang på gang oplevet, at hvis jeg spurgte direkte til deres seksualitet, samliv og parforhold, reagerede flertallet ved at åbne for en lavine af tanker, problemer og følelser, de baksede med. Gang på gang har jeg tilmed hørt dem sige: Det er der aldrig nogen, der har spurgt mig om før,” fortæller Susan Søgaard.

Skilsmisser kan måske forhindres

Hun oplever, at fagfolk i stigende grad er opmærksomme på at drøfte hjerneskadens følelsesmæssige, samlivs- og seksuelle konsekvenser med de ramte, men der er behov for endnu større fokus på den del af senfølgerne. Især over for børnefamilier. Statistikken viser, at mange par – især blandt de yngre – går fra hinanden, når den ene får en hjerneskade.

Nogle af dem ville være gået fra hinanden alligevel, også uden hjerneskaden, men jeg tror på, at vi måske kan forhindre skilsmisse blandt nogle børnefamilier, hvis den ramte og ægtefællen får hjælp til at forstå, hvad der sker rent følelsesmæssigt efter en hjerneskade. Måske er det ikke deres kærlighed til hinanden, der er forsvundet. Et brud kan også opstå, fordi det hele er blevet for meget, og så kommer seksuelle problemer oveni. De problemer møder man ingen, der hjælper med at håndtere,” påpeger Susan Søaard.

Læger og psykologer kan hjælpe

Ofte kan lægen hjælpe, hvis det handler om fysiske problemer som fx manglende rejsning. Psykologer kan hjælpe, hvis den ramte har følelsesmæssige problemer med sin nye identitet, og det kan i sig selv også hjælpe på samlivet, hvis den ramte får hjælp til at finde sig selv efter skaden. Handler det om mere direkte seksuelle problemer, har de fleste kommuner seksualvejledere, der kan hjælpe, lyder det fra Susan Søgaard.

Skab en åbning til emnet

I første omgang gælder det imidlertid om, at behandlere i træningsforløbet eller socialrådgivere overhovedet tager hul på snakken om sex- og samlivet hos de ramte, mener Susan Søgaard.
”Fagfolk skal spørge, lytte og bekræfte de ramte i, at de ikke er alene om at have problemer, og så skal de – om nødvendigt – hjælpe de ramte videre til andre fagfolk, der specifikt kan hjælpe.”

Reserver et par timer i kalenderen 13. april

Fyraftensmødet om seksualitet og hjerneskade foregår virtuelt den 13. april kl. 15-17. Deltagergebyr er 150 kr. pr. person. Deltagere vil nogle dage forinden få tilsendt et link.
Efter mødet får deltagere tilsendt Susan Søgaards bog ”Sex, kærlighed og en hjerne, der er gået i stykker”.
Fyraftensmødet gentages i løbet af efteråret, dato meldes snarest ud.

Knap 2 ud af 3 (64%) oplever, at sexlivet er blevet dårligere eller meget dårligere efter hjerneskaden. Det viser Hjerneskadeforeningens undersøgelse blandt medlemmer og Facebookfølgere. 215 deltog.