Badetøjet på, håndklædet under armen og så afsted i kørestol, i el-scooter eller på gåben 300 meter for at dyppe kroppen i iskoldt fjordvand.
Flere og flere af de unge på Ny Fjordbo trodser hver fredag morgen kulde, gangbesvær og hjerneskade for at hoppe i Vejle Fjord sammen med deres lærer og fysioterapeuten.
”Vi prøver at planlægge aktiviteter, de unge synes er attraktive at deltage i. De skal undervises og rehabiliteres ja bestemt, men de skal også opleve at være unge og gøre ting som deres jævnaldrende kammerater,” siger lærer Henriette Grauslund på Vejlefjord Rehabiliterings ungdomsafdeling Ny Fjordbo.
Gået på klingen er hun selv mest til Lalandia-agtige 28 grader varmt vand, men Fjorddyb er blevet en ugentlig event, som mange af de unge ser frem til, og så er hun klar.
”Hvis vi tilrettelægger noget, der giver mening for de unge på Ny Fjordbo, er mit håb, at det er med til at gøre deres liv værdifuldt. De unge her er hårdt ramt på deres bedste tidspunkt i livet. De ser på sociale medier, at vennerne suser videre i livet. Derfor er det mig magtpåliggende at hjælpe de unge til at få lyst og mod på livet,” siger Henriette Grauslund.
Ny Fjordbo er et godkendt botilbud, der laver højt specialiseret neurorehabilitering af unge mellem 15 og 30 år. Stedet tilbyder også ressource- og STU-forløb (særligt tilrettelagt uddannelse) for unge, som har medfødt eller erhvervet hjerneskade – eller andre neurologiske lidelser.

Ungdomsliv forbereder til voksenliv

På Ny Fjordbo tilrettelægges tre års STU-forløb individuelt med udgangspunkt i den enkelte unges mål, ressourcer og begrænsninger i forhold til læring og udvikling.
Henriette Grauslund er ansat som lærer på Ny Fjordbos STU, hvor hun er ansvarlig for undervisningen. Hendes vision er at tilrettelægge aktiviteter og undervisning, så de hjerneskaderamte unge får et ungdomsliv, der både udvikler deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Lidt som et højskoleophold, hvor de unge møder ligesindede, får nogle gode fælles oplevelser og ikke mindst rustes til at leve et så selvstændigt voksenliv som muligt, hvor de også er klædt på til en eller anden form for beskæftigelse eller uddannelse.

Stort læringspotentiale i et praktikforløb

Et af delformålene for STU-forløb er netop at bygge bro til videre uddannelse eller beskæftigelse. En evaluering af godt 6000 STU-forløb har imidlertid vist, at udslusningen til job eller uddannelse efter STU kunne være bedre. Kun hver tredje STU-elev på landsplan gik videre til uddannelse eller beskæftigelse i form af fleksjob, fuld- eller deltid eller lign., viste evalueringen, men det arbejder Henriette Grauslund på at gøre bedre. Hun har derfor målrettede praktikforløb for de unge, der er motiverende for det, for hun siger:

Der kan foregå meget læring i undervisning, men man skal ikke undervurdere læringspotentialet i et praktikforløb.”

Hver morgen spiser hun morgenmad med de unge på Ny Fjordbo. Her får hun en god fornemmelse af, hvad de er optaget af – og der får hun ideer til, hvad den unges ønskepraktik kunne være.
Aktuelt er flere af de unge i praktik i Hotel Vejlefjords wellnessafdeling og hos den lokale købmand, og det gør en kæmpe forskel for de unges udvikling og selvværd, når de oplever at blive taget alvorligt på en arbejdsplads.

To praktikforløb

På Ny Fjordbo er det planen, at de unge så vidt muligt skal deltage i to praktikforløb i løbet af et treårigt STU-forløb. Den første skal tage udgangspunkt i den unges interesse, som nævnt en ønskepraktik. Den næste er en slags afklaringspraktik med fokus på, hvad ”den unge kan bidrage med i en virksomhed.”

Hvis vi kan finde et sted, som den unge kan lide at være, får den unge optimalt set et netværk, som er alfa og omega, når de senere skal ud at søge job,” påpeger Henriette Grauslund.

Det unikke ved Ny Fjordbo

Hun medgiver, at der er stor forskel på, hvordan de unge er ramt af hjerneskade og deres muligheder for at tage aktivt del i samfundslivet efter opholdet på Ny Fjordbo.
”Men jeg har store forventninger til, at de unge, jeg har mødt indtil nu, kan komme i en form for beskæftigelse efter opholdet her,” siger hun og tilføjer:
”Det unikke ved et STU-forløb på Ny Fjordbo er, at den unge også får en meget komprimeret og intensiv rehabilitering. Det er næsten som en lille maggiterning – en lille Knorr-pakke – af koncentreret undervisning og rehabilitering, der får de unge til at udvikle sig. Nogle gange mere end forventet.”

Individuelt tilrettelagt hverdag

I et STU-forløb er formiddags- og eftermiddagsprogrammet individuelt tilrettelagt en uge frem. Skemaet er elektronisk og kan hurtigt ændres efter den unges dagsform. Typisk kan der være indlagt daglig fysisk træning fx i hånd- og armfunktioner eller gangtræning på Vejlefjord Rehabiliterings højteknologiske træningsmaskiner. Hver torsdag formiddag er der tilbud om ridefysioterapi, der bl.a. styrker balancen. Desuden får de unge undervisning fx i matematik, dansk, historie og ikke mindst samfundsfag, men Henriette Grauslund bruger også undervisningen til at komme omkring de unges egen identitet, deres økonomi og emner som bæredygtighed, kultur og sundhed.
”Vi tilpasser mål og gør status på hver enkelt af de unge på en tværfaglig konference, vi har hver uge. Jeg bruger mødet til at få tværfaglig sparring og til at koordinere hverdagens aktiviteter.”

Tværfaglig status på den unge hver uge

Og koordinering skal der til, når Henriette Grauslunds aktiviteter skal plottes i kalenderen. For nylig har hun og det tværfaglige personale haft de unge med i biografen og på café i Vejle. De har også været på udstilling om alkymi i Vejle som afslutning på et undervisningsforløb om alkymi, der blandt andet kombinerer fagene kemi, fysik, astrologi og medicin. Og så har Marianne fra Den Store Bagedyst været på besøg for at lære de unge at bage banankage og lave flødeboller, for ”læring behøver ikke være kedeligt”.

Bageprojektet var i realiteten skjult træning i at lære at følge en opskrift, huske hygiejne ved madlavning – og en samarbejdsøvelse. Deres jævnaldrende har også projektopgaver, som de skal samarbejde om,” påpeger Henriette Grauslund.

Et helt særligt punkt på dagsskemaet på Ny Fjordbo er halvanden times pause midt på dagen. Mange hjerneskaderamte udtrættes af aktiviteter. De skal derfor også lære, at det er vigtigt at give hjernen et hvil.