Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Forskning og udvikling


Vejlefjord Rehabiliterings forsknings- og udviklingsprojekter på børneområdet omfatter bl.a. udvikling og afprøvning af nye metoder til vurdering af børns funktioner. Vores medvirken i udviklingen af et neuropsykologisk testbatteri til undersøgelse af børns opmærksomhedsfunktioner (Test of Everyday Attention for Children2 ed (TEA-Ch2)), er et eksempel på dette. Testbatteriet er udkommet på det internationale Forlag Pearson Assessment.

Vores interesse i udvikling af behandlingsmetoder er stor, og aktuelt har vi bl.a. et projekt om træningsprogrammet En-Hel-Del-Træning, i daglig tale også kaldet HD-træning. I projektet undersøger og udvikler vi kort fortalt på, hvordan man kan styrke børn og unges kognitive helhedsforarbejdning.

Vi laver også kvalitetsudviklende undersøgelser i form af f.eks. tilfredshedsundersøgelser. Resultater og forslag herfra bliver i videst muligt omfang inkorporeret i vores daglige arbejde.

Vejlefjord Rehabiliterings forsknings- og udviklingsprojekter er forankret i EFEU, som er vores Enhed for Forskning, Effektdokumentation og Udvikling. Læs mere om bl.a. ovennævnte projekter, tilfredshedsundersøgelser og EFEU