Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Kognitiv adfærdsterapi


Kognitiv adfærdsterapi er et samtaleforløb, hvor psykologen i samarbejde med barnet/den unge afprøver kognitive redskaber der gør, at barnet/den unge får en anden måde at håndtere sine tanker, følelser og handlinger på.

Kognitiv terapi er en struktureret terapiform, hvor vi arbejder ud fra aftalte temaer og emner. Der vil ofte være hjemmeopgaver mellem konsultationerne. Vi evaluerer jævnligt behandlingsforløbet i forhold til de mål, der er sat for forløbet. Disse aftales indledningsvist og løbende.