Forud for aftale om neuropsykologisk undersøgelse, rådgivning, supervision eller kursusaftale,  skal der foreligge en økonomisk bevilling. Bevillingen kan f.eks. komme fra kommunen/sagsbehandler, en sundhedsforsikring i et forsikrings-eller pensionsselskab, eller man kan som privatperson vælge at betale selv.  I nogen tilfælde kan der også træffes aftale med den børneafdeling på sygehuset, som barnet/den unge evt. er tilknyttet.

Hvis der ønskes undersøgelse eller rådgivning som del af et VISO-forløb, er det VISO’s centrale enhed, der skal kontaktes. VISOs centrale enhed tager dernæst stilling til, om der er tale om en VISO-sag og i givet fald hvilken leverandør, der skal involveres.