Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

HOT


Hot er et struktureret træningsprogram, der træner specifikke kognitive områder. Programmet er målrettet til børn og unge i alderen 8-16 år med specifikke vanskeligheder inden for hukommelse og opmærksomhed.
Træningsprogrammet forløber over 20 uger, hvor der dagligt i fem dage om ugen bliver trænet med en ’træner’ (f.eks. en støttelærer). Vi giver ugentligt supervision til barnet/den unge og træneren af en vejleder (f.eks. en PPR-psykolog, special lærer eller anden person med stor faglig viden om kognitive dysfunktioner).

Materialet er med succes blevet brugt til skoleelever med opmærksomhedsvanskeligheder, elever med diagnosen ADHD og elever med erhvervet hjerneskade. Videnskabeligt er materialet testet i Holland, Sverige og Danmark.