Metoden baserer sig på frivillige fra familiens netværk, som under vejledning af personale fra Børneneurocentret arbejder sammen med fagligt personale om rehabilitering og træning af et hjerneskadet barn/ung. Modellen kan for eksempel bestå af:

  • Igangsætter: en eller flere personer fra Børneneurocentret starter netværket, sætter mål og delmål sammen med netværket, foreslår pædagogiske metoder og materialer, udformer handleplaner og evaluerer løbende.
  • Fagprofessionelle: bedømmer barnets funktionsniveau og udformer overordnede målsætninger
  • Skriverkarl: en person fra netværket som indsamler og formidler informationer fra alle, indkalder til møder og skriver mødereferater
  • Guider: personer fra netværket som guider/leger/øver med barnet ud fra målsætningerne
  • Hyggetante/-onkel: person fra netværket som aflaster familien ved at være sammen med barnet i fritiden, følge barnet til aktiviteter med mere.
  • Oversiddere: personer fra netværket der af forskellige årsager ikke kan deltage i netværket lige nu, men gerne vil senere.
  • Omsorgsperson: en person fra netværket som er opmærksom på processerne i netværket.