Målgruppen er børn og unge med kognitive vanskeligheder i forhold til helhedsbearbejdning. Vanskelighederne kan være medfødte f.eks. ved en udviklingsforstyrrelse, eller erhvervet f.eks. ved hjerneskade/hjernesygdom. De viser sig for eksempel ved, at barnet/den unge er detaljeorienteret og ikke på alderssvarende vis kan danne overblik og overskue ting og situationer. Barnet/den unge kan f.eks. ikke overskue større skole-opgaver og kommer ofte i konflikt i sociale situationer.

Formålet med træningen er at styrke børn og unges kognitive helhedsforarbejdning samt at arbejde med kompenserende strategier på områder, hvor decideret træning ikke giver det ønskede udbytte.

Programmet har gennemgående elementer men tilrettelægges i høj grad til det enkelte barns særlige styrker og udfordringer.

Grundprogrammet strækker sig over 10 uger, hvorefter der kan fortsættes med helt individuelle træningsprogrammer afhængig af fremskridt og personlige ønsker og indsatsområder.

For at kunne indgå i træningen skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Barnet/den unge skal være mellem 6 og 18 år og være motiveret for at deltage i træningen
  • Der skal være begrundet mistanke om nedsat helhedsforarbejdning, der kan iagttages objektivt ved testning og i adfærden.
  • Der skal således foreligge en nyere eller foretages en neuropsykologisk undersøgelse/vurdering, der kan redegøre for, at barnets vanskeligheder må formodes at hænge sammen med nedsat helhedsforarbejdning.
  • En træner skal kunne afsætte 45 minutter 4 gange om ugen til træningen og ca. 2 timer om ugen til supervision fra vejlederen og forberedelse

Træningssessionerne indeholder blandt andet følgende:

  • Kropsøvelse med koordinering af bevægelser
  • Tegne opgaver
  • Konstruktionsopgaver
  • Ugens kompenserende strategi – en hjemmeopgave som skole og forældre skal træne med barnet.

En-Hel-Del træning (HD-træning) er et træningsprogram udviklet – og under stadig udvikling – på Børneneurocentret. Den empiriske undersøgelse af programmet i sin helhed er foreløbig baseret på Børneneurocentrets erfaringer med og dataindsamling på enkelte børn. Erfaringerne er gode og børnenes og forældrenes tilfredshed med programmet og oplevede udbytte af det er stor.