Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Psykologsamtaler


For børn og voksne tilbyder vi samtaleforløb med en af vores neuropsykologer.

Samtalerne er henvendt til såvel barnet/den unge som til søskende, forældre, bedsteforældre og andre pårørende til barnet/den unge selv med hjerneskade eller udviklingsforstyrrelse.

Formålet med samtalerne kan f.eks. være:

  • psyko-edukation / ønske om at få mere viden om skaden eller sygdommen, dens konsekvenser og håndtering af den
  • bearbejdning og håndtering af krise, sorg, vrede, angst og andre følelser, adfærd og forhold relateret til skaden/sygdommen