Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Coronavirus – sådan forholder vi os


Opdateret den 23. april 2021

Påbud om besøgsrestriktioner ophævet

Styrelsen for patientsikkerhed har fra d. 15/4 2021 besluttet at ophæve de generelle besøgsrestriktioner på de fleste af landets sygehuse. Dette gælder også Vejlefjord Rehabilitering.

Det betyder, at reglen om maksimalt en besøgende eller ledsager pr. patient bortfalder.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at afstandskravet på 2 meter fortsat gælder og der kan være lokale tilpasninger og skærpede begrænsninger for antallet af pårørende fra afdeling til afdeling.

På Vejlefjord Rehabilitering ønsker vi fortsat, at tage godt vare på patienterne ved at forebygge smitte med corona virus og anmoder således besøgende om at medbringe en negativ corona test, der max er 48 timer.

Tag gerne kontakt til den enkelte afdeling ved spørgsmål. Tak.

Hovednummer: 76823333

Ny Fjordbo: 41883503

Sengeafsnittet: 61555566