Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Coronavirus – sådan forholder vi os


Opdateret 3. juli 2020

Vejlefjord er igen åben for pårørende. Det betyder, at pårørende som udgangspunkt kan aflægge besøg, så længe anbefalingerne omkring afstandskrav, god hygiejne og adfærd bliver fulgt.

For der kan – for eksempel – fortsat være begrænsninger på, hvor mange besøgende der må være på én stue ad gangen, fordi anbefalingerne omkring afstandskrav ikke kan overholdes på den pågældende stue. Og der kan være områder, hvor der grundet pladsforhold ikke kan være fri tilgængelighed for pårørende. Det fortæller vores medarbejdere dig.

Det er dog vigtigt, at du som pårørende fortsat beskytter dig selv og andre ved at holde afstand og vaske/spritte hænder ofte. Og hvis du har symptomer på coronavirus eller har været i kontakt med en smittet, må du IKKE komme på besøg. Så skal du i stedet kontakte din egen læge.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen, som du skal besøge.

Vi håber på jeres forståelse.