Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Coronavirus – sådan forholder vi os


Opdateret den 17. marts 2021

 

Påbud om besøgsrestriktioner

Styrelsen for Patientsikkerhed har 5/11 2020 udstedt et midlertidigt påbud gældende for Region Midt. Påbuddet omhandler besøgendes adgang til alle offentlige sygehuse og klinikker, der er beliggende i Regionen. Dette for at forebygge og inddæmme udbredelse af COVID-19.

 

Vejlefjord Rehabilitering(VFR) har af samme årsag valgt at følge påbuddet på lige fod med de offentlige sygehuse.

Påbuddet om de midlertidige besøgsrestriktioner indebærer følgende vigtige ændring for VFR:

Besøg af pårørende indenfor på VFR kan kun ske af én til to nære pårørende.

Øvrige besøg, skal foregå på udendørs arealer, vi anbefaler max 5 besøgende.

 

Undtagelser fra besøgsrestriktionerne

Besøg i kritiske situationer

Ved en kritisk situation forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Beslutning om, hvorvidt en kritisk situation foreligger eller om, hvorvidt der er tale om en nær pårørende, træffes af ledelsen.

 

Påbuddets varighed

Dette påbud om midlertidige besøgsrestriktioner er gældende med virkning fra 05.11.2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Information til pårørende brochure