Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

Coronavirus – sådan forholder vi os


Opdateret 28.04.20

På Vejlefjord Rehabilitering tilpasser vi kontinuerligt vores aktiviteter og beredskab efter sundhedsmyndighedernes anvisninger, så vi bedst muligt kan bidrage til at understøtte sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for omstilling og gradvis øget aktivitet på private hospitaler mv. er vi i gang med at tilpasse os, så vi lige så stille kan udvide og genåbne de af vores aktiviteter, der har været sat på pause.

Det betyder bl.a. at vi gradvist genoptager pauserede ophold, undersøgelser og andre aftaler. Du får direkte besked, hvis dette berører dig.

Vi arbejder fortsat under lidt ændrede forhold, særligt ift. hygiejne, mhp. at sikre et trygt og godt miljø for os alle. Vi spørger ind til symptomer ifm. visitation og fremmøde samt sikrer, at patienter med forventet indlæggelse > 24 timer, uanset årsag til indlæggelse bliver testet for COVID-19 inden indlæggelsen jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Nærmere orientering ved kontakt til visitationen@vejlefjord.dk.

Vi modtager aktuelt kun besøg fra pårørende under ganske særlige omstændigheder og på særlige vilkår.

Vi modtager fortsat henvisninger og visiterer som normalt.

Vi kan kontaktes på mail, telefon, videokonference mv.