Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Danmarks smukkeste arbejdsplads søger vikarer


Vejlefjord Rehabilitering søger sygeplejestuderende, som kan hjælpe vores faste trup. Vi er interesseret i vikarer, der er fleksible og kan arbejde hver 2. eller hver 3. weekend samt enkelte aftenvagter en gang imellem.  I ferieperioder har du mulighed for at byde ind på flere vagter.

Om os:

Vejlefjord Rehabilitering er et privathospital med 120 medarbejdere, der arbejder med specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt, og målet er at give hver enkelt patient støtte til en selvstændig udvikling.

Vejlefjord Rehabiliterings Sengeafsnit har plads til 40 patienter.

Vores primære målgruppe er patienter, der har en erhvervet hjerneskade.

Hvem er vi?

Vores tværfaglige teams består af sygeplejersker, SSA, SSH, læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist, logopæder og neuropsykologer, som sammen er med til at skabe de bedst mulige rammer for rehabiliteringen for den enkelte patient.

Vi søger vikar:

 • Der er i gang med sygeplejestudiet og er interesseret i studierelevant fritidsjob.
 • Der tilgår samarbejdet åbent og fleksibelt
 • Der er opsøgende hjælpsom og motiverende for både patienter og kollegaer.
 • Der er nysgerrige på sygeplejefaget og har lyst til at udvikle sig.

Dine arbejdsopgaver:

 • Basale og grundlæggende sygeplejer opgaver (herunder personlig pleje, måle værdier mm)
 • Støtte patienter til at opretholde struktur på dagen samt støtte op om naturlig døgnrytme
 • Følge patienter til og fra træning – evt støtte op om selvtræning aftener og weekender
 • Deltagende ved patienternes måltider – herunder være medvirkende til at patienter får sufficient ernæring

Dine muligheder:

 • Vi tilbyder studierelevant job med rum til læring
 • Mulighed for god og billig madordning
 • Gode vilkår og løn
 • Godt arbejdsmiljø og gode kollegaer

Mere information/Ansøgning

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Trine Ringmann Nielsen på tlf. 51344486 eller mail: trn@vejlefjord.dk for nærmere oplysninger. Du er også velkommen til at komme på besøg og se vores smukke arbejdsplads.

Ansøgning sendes til Trine Ringmann Nielsen på mail: trn@vejlefjord.dk

Vi ansætter løbende.