Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Døgnrehabilitering med de rette fagpersoner har gjort en stor forskel for Thomas på 23 år


Da Thomas kommer til Vejlefjord Rehabilitering, har han nogle meget klare mål for sit ophold: Han ønsker at øge funktion og bevægelighed i sin venstre arm, således at han kan åbne og lukke hånden. Hans mål er dels at kunne løbe igen og dels at kunne tage sig en cykeltur, hvilket kræver, at han kan træne sig op til at kunne holde om styret.

Den 23. juli 2017 faldt tømrerlærlingen Thomas 7-8 meter ned og pådrog sig en traumatisk hjerneskade. Han kom til Vejlefjord den 29. november efter at have været flere måneder på Hammel Neurocenter, hvor han var blevet udskrevet med en Genoptræningsplan til Specialiseret Rehabilitering. Thomas er top motiveret når teamet møder ham, og han er positivt indstillet. Det team, der skal guide ham igennem opholdet, består af en neuropsykolog, en ergoterapeut, en fysioterapeut, en sygeplejerske, en læge og audiologopæd.

At løbe og cykle

Ved indlæggelse laver Thomas det man kalder en cirkumduktion med venstre ben under gang, hvilket vil sige, at venstre ben føres fremad ved at føre det ud til siden og svinge det frem i en halvcirkel under gang. Han har samtidigt svært ved at bruge sin venstre hånd og bruger den ikke aktivt i aktiviteter. For at kunne nå sit mål om at kunne løbe og cykle, bliver målene delt op: 1) Optimering af sit fysiske funktionsniveau og 2) at kunne gribe og slippe genstande med venstre hånd. Hvert af disse mål får delmål,  som skal være motivation på vejen til at kunne løbe og cykle en tur i skoven. Til hånd og arm træning bliver Thomas i starten hjulpet af NMES, hvilket betyder, at man aktiverer underarmens strækkemuskler ved hjælp af strøm/impulser. I forhold til gangfunktion, starter Thomas blandt andet i vores AlterG, som er et løbebånd med mulighed for at vægtaflaste op til 80% af egen vægt. Vi starter med at aflaste 40% og øger derefter gradvist vægtbæring. Der arbejdes sideløbende med balance og koordinationsøvelser både i varmtvandsbassinet, i træningssalen og ude i naturen.

I løbet af sit ophold når Thomas sine mål. Han cykler på en mountainbike rundt på de kuperede bakker ved Vejlefjord og nyder sine succeser.

At bevare motivationen

”Jeg synes, at behandlerne er super gode til at finde på ideer og til at involvere mig i, hvad der kan motivere, når vi træner sammen” fortæller Thomas. Under sit ophold har Thomas deltaget i mange varierede aktiviteter. Det spænder fra fokuseret træning med hånd- og armfunktion til konditions- og styrketræning, værkstedshold og naturhold for blot at nævne nogle af dem han selv synes har givet mest. Tømrerfaget har ligeledes efter eget ønske været inddraget i træningen, da han havde et mål om at kunne holde om søm og skruer. Under al træning har han bibeholdt sin entusiasme og motivation og har han sat sig små aktivitetsmål, som fx at knappe knapper og binde snørebånd.

Under forløbet har en del af programmet været undervisning, med emner som hjernens opbygning og funktion, kommunikationsforstyrrelser, hjerneskade og seksualitet, træthed og energiforvaltning samt hjernerigtig kost.

Thomas har været rigtig glad for kosten og har fået flere opskrifter af Bente fra vores køkken. Så der er ingen undskyldninger for ikke at kunne fortsætte de gode takter, når han kommer hjem.

Når Thomas afslutter sit ophold på Vejlefjord efter 4 måneder, har han mange gode nye mål med hjem. Køreprøven skal bestås så han kan køre bil igen, og han har et stort ønske om at få sin læreplads tilbage som tømrer.

At være forældre i en rehabiliteringsforløb

Thomas forældre beskriver hans ophold på Vejlefjord Rehabilitering ” som noget der yderlig giver Thomas energi og nye metoder til en aktiv træning. Her opfyldes Thomas højeste ønske om at kunne bruge venstre hånds lukke og åbne funktion igen Yderlig kunne Thomas cykle og løbe på egen hånd, efter opholdet i Vejle. Thomas blev trænet i det kognitive, med mange gode resultater”.

”Det har været en fornøjelse, at følge Thomas på Vejlefjord. En glad ung mand med lyst til livet, profiterer dagligt af nye funktioner. Et godt eksempel på, hvor vigtigt det er med en døgnrehabiliteringsenhed med faguddannet personale, der har blik for det enkelte menneskes behov”