Coronavirus -
sådan forholder vi os

Læs mere

EFEU


Forskning og Udvikling – en hovednerve på Vejlefjord Rehabilitering

Mottoet Viden og Forandring afspejler ikke blot den evidensbaserede tilgang til den daglige genoptræning og rehabilitering af patienterne på Vejlefjord Rehabilitering. Som fagligt fyrtårn og højt specialiseret rehabiliteringstilbud sættes en ære i konstant at være med til at generere ny viden på feltet.

På Vejlefjord Rehabilitering er forsknings- og udviklingsprojekter forankret i Enhed for Forskning, Effektdokumentation og Udvikling, eller i daglig tale EFEU. Enheden ledes af forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg, og alle kliniske afdelinger er på forskellig vis inddraget i og bidrager til arbejdet med at skabe ny viden på hjerneskadeområdet. Dette sker i form af såvel interne projekter som ved samarbejde med eksterne forskningsmiljøer og andre samarbejdspartnere.

”Det allervigtigste er, at vi skal kunne se en mening med galskaben; vi skal altså kunne se potentialet for, at det forsknings- eller udviklingsprojekt, vi involverer os i, kan få reel betydning for ægte levende mennesker”, fortæller forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg. Hun har selv en baggrund som specialist i klinisk psykologi indenfor neuro-området samt en ph.d. grad i medicin og kender derfra til, at der godt kunne være plads til mere evidens i den kliniske verden og omvendt, at der også godt kunne være mere klinisk relevans i den akademiske forskerverden. I EFEU stræber hun efter at forene det bedste fra begge verdener.

Systematisk indsamling til database

En vigtig opgave i EFEU er den systematiske indsamling af data til Vejlefjord Rehabiliterings forsknings-, udviklings-, og kvalitetsdatabase. Her samles (med samtykke fra patienten og godkendelse fra Datatilsynet, naturligvis) information om blandt andet patienternes skades-/sygdomstyper, symptomer, behandling og resultater. På forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet anvendes en række standardiserede test, undersøgelser og spørgeskemaer, som blandt andet undersøger patienternes mentale/kognitive funktioner, fysiske funktioner, praktiske færdigheder, udtrætning, smerter, søvnproblemer, oplevede livskvalitet med mere. Databasen giver dermed mulighed for undersøgelse af en lang række sammenhænge, herunder effekten af forskellige indsatser i rehabiliteringsarbejdet.

Resultaterne fra den systematiske dataindsamling anvendes også i tilrettelæggelsen og monitoreringen af hver enkelt patients trænings- og rehabiliteringsforløb. For, som Mette Underbjerg siger, ”det er både et meget brugbart input til behandlerens planlægning af det mest optimale forløb, og virker for de fleste patienter motiverende at kunne følge sin egen udvikling og forhåbentlige fremgang på en række funktioner og parametre. Samtidig opleves det ofte meningsfuldt, at man på den lidt længere bane bidrager til videnskaben indenfor et område, som man selv nærmest i bogstavelig forstand er blevet ramt af”. En sidegevinst er, at undersøgelsesresultater og andre data også kan bidrage til, at den henvisende sagsbehandler eller hjerneskadekoordinator kan få et systematisk overblik over borgerens udvikling og status, og at kommunens egne fagfolk sammen med borgeren kan arbejde videre ud fra dette.

Bred vifte af metoder, faktorer og effekter

Der er rigtig mange steder at tage fat, når der skal indhentes viden om, hvilke effekter en hjerneskade eller hjernesygdom har, hvad der har effekt på den efterfølgende genoptræning og rehabilitering, og hvordan man i det hele taget måler på de forskellige elementer.

I EFEU er der interesse for mange forskellige emner, som gribes an med forskellige såvel kvantitative som kvalitative metoder. Der udvikles for eksempel nye testredskaber foranlediget af fagfolks efterspørgsel på valide undersøgelsesmetoder, der undersøges på effekten af bestemte behandlingsmetoder og -tilgange, inklusiv anvendelsen af teknologiske træningsredskaber, og der ses på sammenhænge mellem faktorer som f.eks. betydningen af reduktion af smerter eller søvnproblemer for udbyttet af rehabiliteringen.

Også hvilke faktorer, der kan have betydning for patientens tilbagevenden til arbejde eller reduktion af støttebehov i eget hjem er i søgelyset, blandt andet fordi disse ønsker ofte står højt på patienternes egne målsætningstavler.

Værdibaseret neurorehabilitering

Netop hvad patienterne selv lægger vægt på er noget, der aktuelt er særligt fokus på i et forskningsprojekt, med arbejdstitlen ”værdibaseret neurorehabilitering”.  Projektet er inspireret af Danske Regioners nationale projekt om ”Værdibaseret Styring i Sundhedsvæsenet”, som grundlæggende handler om at tilrettelægge behandlingen efter, hvad der giver størst mulig sundhedsmæssig effekt og værdi for patienten.

Mette Underbjerg fortæller: ”På Vejlefjord Rehabilitering har vi mange højt specialiserede fagfolk, der både mono- og tværfagligt kan give kvalificerede bud på, hvad der skal gøres og trænes efter bestemte skader, funktionstab osv. Det er selvfølgeligt utroligt vigtigt med denne højt specialiserede ekspertise og sparring, men midt i al specialiseringen må vi ikke glemme, at det i sidste ende er patienten, der er specialist i, hvad der er vigtigt i vedkommendes eget liv, og at det er rimeligt at antage, at dette har stor betydning for, hvordan det samlet set går patienten på længere sigt”.

Det aktuelle projekt foregår i et samarbejde med Syddansk Universitet, og de arbejdsspørgsmål projektet opererer med er blandt andet, hvordan man systematisk kan undersøge, hvad der er vigtigt og giver værdi for patienter i neurorehabiliteringen, hvordan vigtige livsområder påvirkes af en hjerneskade, hvordan disse hænger sammen med livskvalitet, angst og depression, og hvordan der arbejdes med dem i neurorehabiliteringen.

Vil du høre mere om forskning og udvikling på Vejlefjord Rehabilitering, eller vil du drøfte samarbejdsmulighederne eller en god idé til et projekt, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg på e-mail meun@vejlefjord.dk eller telefon +45 40 61 72 02.


<< Tilbage til nyhedsoversigt