Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Erfaren fysioterapeut søges til Vejlefjord Rehabilitering


Vejlefjord Rehabilitering søger snarest muligt en fysioterapeut med erfaring inden for neurorehabilitering og tværfagligt samarbejde. Stillingen er på 37 timer om ugen og er en tidsbegrænset stilling på 1 års ansættelse.

Om os

Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt, og målet er at give hver enkelt patient støtte til en selvstændig udvikling. Den enkelte patient trænes i at tage ansvar for egen behandling og træning.

Vi har unikke rammer med adgang til terapibassin, træningskøkken og værksteder, nyeste teknologiske træningsredskaber samt lokaler til træning individuelt og i grupper. Desuden er der rig mulighed for træning ude i naturskønt område, blandt andet i vores terapihave.

Vi er en nysgerrig og kompetent terapeutgruppe med høj faglighed og fokus på udvikling.

Hvem er vi?

På Vejlefjord er vi en blandet gruppe af neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, SSA og SSH’er samt logopæder, som samarbejder tværfagligt.  Den vigtigste opgave for de tværfaglige teams er at medvirke til effektive, sammenhængende og veltilrettelagte patientforløb. Vi samarbejder fast med læge/neurolog/psykiater og diætist. Endvidere har vi faste aftaler med optometrisk og bandagister mhp. sparring om patienterne.

Om dig

Vi vægter ansøgere med praksiserfaring inden for det neurologiske felt og med relevant kursusaktivitet, f.eks. Affolter, Bobath, motorlearning.

Det forventes, at du gennem respekt for andre fagligheder bidrager positivt til tværfagligt samarbejde, arbejdsmiljø og er nysgerrig på at udvikle din faglighed.

Som fagperson bevarer du overblikket og har gode formidlingsevner. Du er faglig dygtig, motiverende og har hjertet på rette sted.

Du har personlige kompetencer i forhold til at kunne være i relation med patienter og har erfaring i at samarbejde med kriseramte pårørende.

Vi tilbyder

  • Introprogram til nyansatte
  • En dejlig arbejdsplads, hvor alle kender hinanden, og du kan være med til at præge udviklingen
  • En sundhedsordning, frokostordning og en velfungerende personaleforening.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du kan få mere information om stillingen hos ledende terapeut, Marlene Jørgensen, på tlf. 30739462 eller på e-mail: mjor@vejlefjord.dk Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning til hr@vejlefjord.dk. Ansættelse den 1. december 2020. Ansøgningsfristen er den 17.11.20. Vi forventer at afholde samtaler d. 24.11.20.

Vi ser frem til at høre fra dig.