Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Erfaren sygeplejerske med hjertet på rette sted


Vejlefjord Rehabilitering sengeafsnit søger sygeplejersker til faste stillinger på 30-37 timer ugentligt.

Har du lyst til og interesse for at arbejde inden for neurorehabilitering, så er denne stilling måske noget for dig?

Neurorehabilitering er et speciale, der er i konstant udvikling. Vores arbejdsplads er præget af øget kompleksitet i plejen og behandlingen af vores patienter, hvilket hele tiden stiller krav til os om, at vi udvikler os både fagligt og organisatorisk. Vi søger sygeplejersker, der har lyst til at aktivt at være en del af dette på vores sengeafsnit.

Som sygeplejerske på Vejlefjord Rehabilitering får du mulighed for at være med til at præge, forme og udvikle hverdagen med fokus på at skabe gode patientforløb på et højt fagligt niveau.

Om os:

Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vores mission er at hjælpe mennesker, der har oplevet funktionsnedsættelse af fysisk, emotionel, kognitiv eller social art til at blive maksimalt selvhjulpne og uafhængige. Vi arbejder sammen om at skabe rammerne for det bedst mulige liv. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt inden for især neurorehabilitering, men også inden for den brede almene rehabilitering.

Vejlefjord Rehabilitering består bl.a. af et sengeafsnit med 33 faste pladser og 5 bufferpladser. Nogle patienter kommer direkte fra fase 1 – hospitaler, mens andre har været i eget hjem forud for indlæggelsen. Der er fantastiske træningsfaciliteter, både i træningslokaler og i den smukke natur omkring Vejlefjord Rehabilitering.

Der er et tværfagligt team omkring patienten: sygeplejersker, SSA, SSH, læge, fysioterapeuter, ergoterapeuter, diætist, logopæder og neuropsykologer, som sammen er med til at skabe de bedst mulige rammer for rehabiliteringen for den enkelte patient.

Vejlefjord Rehabilitering har desuden et ambulatorium for voksne, et børneneurocenter, en enhed for forskning, effektdokumentation og udvikling (EFEU) samt et søstertilbud, Ny Fjordbo, for unge hjerneskadede. Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO og er også i egenskab heraf med til at løfte nogle af landets mest spændende og komplicerede sager.

Om dig:

Vi søger en sygeplejerske:

 • Der har interesse for at arbejde med rehabilitering til patienter med erhvervet hjerneskade. Gerne med erfaring inden for specialet.
 • Der kan holde fast i en vedholdende og tålmodig indsats og som har øje for de små fremskridt.
 • Der kan lide at have travlt og arbejde et sted, hvor ingen dage er ens.
 • Der er fagligt nysgerrig, proaktiv i fht. at opsøge viden og reflekterende over for egen og andres praksis.
 • Der er sygeplejefagligt bevidst i det tværfaglige samarbejde.
 • Der er åben og fleksibel i samarbejdsrelationer.
 • Der vil arbejde konstruktivt og aktivt med i udviklingen af den neurorehabiliterende sygepleje i afdelingen.
 • Der ønsker at arbejde ud fra Vejlefjord Rehabiliterings værdigrundlag, og som vil arbejde konstruktivt sammen med os for at sikre det gode arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads, hvor der hele tiden sker nye tiltag med henblik på at skabe de bedst mulige forhold for vores patienter.
 • En arbejdsplads, hvor der er fokus på kompetenceudvikling og faglig og social udvikling.
 • En arbejdsplads, hvor du kan være med til at præge udviklingen.
 • Et varieret og udfordrende job.
 • Engagerede og gode kollegaer.
 • en arbejdsplads, hvor der er fokus på at alle bidrager til at sikre et godt arbejdsmiljø.
 • En ansættelse i det private erhvervsliv med en flad organisation og kort afstand fra tanke til handling.

Vi har:

 • Introprogram til alle nyansatte.
 • En sundhedsordning.
 • En kantineordning.
 • Frugt, kaffe, te, danskvand, snacks tilgængeligt.
 • En velfungerende personaleforening.
 • Personalegoder i form af forskellige rabataftaler.
 • En dejlig arbejdsplads, hvor alle kender hinanden, og du kan være med til at præge udviklingen.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingerne er på 30-37 timer pr uge.

Der arbejdes dag og aften (ikke nat), samt weekendvagt hver 3. weekend

Tiltrædelse pr. 01.11.2020 og gerne før.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem Dansk Erhverv og Dansk sygeplejeråd.

Mere information om stillingerne kan fås hos afdelingssygeplejerske, Pia Juhl, på tlf. 41280460. Du er meget velkommen til at ringe for at lave en aftale om at komme forbi og se stedet, inden du søger.

Ansøgning

Send din ansøgning og cv til hr@vejlefjord.dk Ansøgningsfrist d 23.09.2020. Der afholdes løbende samtaler.