Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Erfarne audiologopæder søges til deltidsstillinger på Vejlefjord


Brænder du for neurorehabilitering? Har du fokus på faglighedens betydning for udviklingen af den tværfaglige indsats i samarbejdet omkring rehabiliteringsforløb? Befinder du dig godt med at gå foran, arbejde selvstændigt, undervise samt være rollemodel og sparringspartner for andre?

Vejlefjord Rehabilitering og Ny Fjordbo søger to erfarne audiologopæder med stor professionalisme og et personligt drive til at gøre en forskel.

Der er tale om en fast stilling på 15 timer om ugen samt et barselsvikariat på 29 timer om ugen, forventeligt i 10 måneder. Begge stillinger er med tiltrædelse 01.04.20, eller efter aftale.

Om os

Vejlefjord Rehabilitering er et specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Ny Fjordbo er et døgnrehabiliteringstilbud for hjerneskadede unge/unge voksne i alderen ca. 15-40 år.

Fælles for begge steder, er at vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt. Fokus er på at skabe de bedste muligheder for, at mennesker, der har oplevet funktionsnedsættelse af fysisk, emotionel, kognitiv eller social art, kan blive selvhjulpne, uafhængige og opnå deres maksimale trivsel og rehabiliteringspotentiale.

I det daglige lægger vi vægt på en individuelt tilrettelagt rehabilitering på højt fagligt niveau samt tryghed og omsorg for vore patienter og beboere.

Hvem er vi?

På Vejlefjord Rehabilitering består personalet bl.a. af sygeplejersker, SSH, ergoterapeuter, fysioterapeuter og neuropsykologer samt i alt tre logopæder.

Ny Fjordbos personalegruppe udgøres af (neuro)pædagoger, pæd. assistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter, lærere, neuropsykologer og sygeplejersker.

Begge afdelinger har en gruppe af egne vikarer og samarbejder fast med læge/neurolog, diætist og ad hoc med andre fagfolk. Vi har et godt og tæt samarbejde med høj faglighed, og en god og humoristisk omgangstone.

Om dig

 • Du er uddannet audiologopæd med klinisk erfaring.
 • Du kan varetage udredning og undervisning af tale- og sprogvanskeligheder hos personer med hjerneskade.
 • Du kan varetage udredning og undervisning af kognitive kommunikationsvanskeligheder.
 • Du kan udarbejde skriftlige målsætninger og evalueringer til behandlingsplaner.
 • Du er fortrolig med samtalestøtte til mennesker med afasi, herunder SCA-metoden.
 • Du har kendskab til, og meget gerne interesse for, diverse alternative kommunikationshjælpemidler – herunder IKT-hjælpemidler.
 • Du har lyst til at tage del i en travl, varierende og levende hverdag.
 • Du har fokus på at deltage aktivt i en tværfaglig indsats for at udvikle de bedste rehabiliteringsforløb, herunder deltagelse i tværfaglige møder samt undervisning og rådgivning af personale og pårørende.

Vi kan tilbyde

 • En arbejdsplads hvor du er med til at præge nutiden og fremtiden.
 • Et varieret og, på den gode måde, udfordrende job i et dynamisk miljø med stor gensidig respekt, tillid og fleksibilitet.
 • Mulighed for kontinuerlig faglig og personlig udvikling.
 • En engageret kollegagruppe med faglige ambitioner og visioner indenfor rehabilitering.
 • Stor indflydelse på planlægning af eget arbejde.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingerne er på hhv. 15 (fast stilling) og 29 (barselsvikariat) timer ugentligt med tiltrædelse 01.04.20, eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst for akademikere.

En ansættelse er betinget af at der kan indhentes tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Mere information

Om stillingen kan fås hos ledende neuropsykolog Iris Dam på tlf. 2213 5967, eller hos audiologopæd Mette Nissen på tlf. 2247 9228. Du kan også læse mere om os her på hjemmesiden.

Ansøgning

Send din ansøgning og CV til HR@vejlefjord.dk senest den 31.01.20. Vi indkalder løbende til samtaler.