Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Ergoterapeut med klinisk erfaring inden for neurorehabilitering søges til Vejlefjord Rehabilitering


En af vores ergoterapeuter har valgt at søge nye græsgange og vi søger derfor en ergoterapeut til vores neurorehabilitering for voksne.

Om os

Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker målrettet træning i optimale og trygge rammer.

En stor andel af vores patienter kommer direkte fra et regionshospital til videre specialiseret neurorehabilitering på sundhedslovens §140. Af øvrige patientgrupper er vores §79 patienter, som er henvist fra egen læge til et vurderingsophold eller længere ophold. Disse patienter har ofte ældre hjerneskade og har et behov for et boost i deres hverdag. Endvidere modtager vi selvbetalere og forsikringspatienter, som dækker et meget bredt spekter af diagnoser og symptombilleder.

Inden for alle diagnoser og symptombilleder arbejder vi helhedsorienteret og tværfagligt, og målet er at give hver enkelt patient støtte til en selvstændig udvikling. Den enkelte patient trænes i at tage ansvar for egen behandling og træning.

Vi har unikke rammer med adgang til terapibassin, træningskøkken og værksteder, nyeste teknologiske træningsredskaber samt lokaler til træning individuelt og i grupper. Desuden er der rig mulighed for træning ude i naturskønt område, blandt andet i vores terapihave.

Hvem er vi?

På Vejlefjord er vi en blandet gruppe af neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, SSA og SSH’er samt logopæder, som samarbejder tværfagligt.  Den vigtigste opgave for de tværfaglige teams er at medvirke til effektive, sammenhængende og veltilrettelagte patientforløb. Vi samarbejder fast med læge/neurolog og diætist. Endvidere har vi faste aftaler med optometrist og bandagister mhp. sparring om patienterne.

Vi er en nysgerrig og kompetent terapeutgruppe med høj faglighed og fokus på udvikling. En god gruppe, der socialt og fagligt inspirerer hinanden og ledelsen. Vi har en meget ligeværdig kommunikation, en uformel tone med plads til et grin. Vores ergoterapeuter modtager faglig supervision vedr. dysgfagi af ekstern konsulent. Endvidere har vi en stadigt voksende intern kursusafdeling, som dels har til sigte at understøtte udviklingen af medarbejdere.

Om dig

Du har klinisk erfaring inden for rehabilitering. Da vi primært er et neurologisk rehabiliteringscenter vægtes ansøgere med erfaring inden for neurorehabilitering.

Du har deltaget i relevante kursus aktiviteter inden for det neurologiske felt.

Du bidrager positivt til tværfagligt samarbejde, arbejdsmiljø og er nysgerrig på at udvikle din faglighed.

Du har overblik over egne opgaver, og har gode formidlingsevner over for patienter og kollegaer.

Du er faglig dygtig, fleksibel, motiverende og har hjertet på rette sted.

Vi tilbyder en arbejdsplads:

  • Vi kender hinanden og skaber sammenhæng
  • hvor du kan være med til at præge udviklingen, og der er kort vej fra tanke til handling,
  • som vægter tværfaglighed og trivsel på tværs af fag,
  • vi arbejder i små teams omkring vores patienter
  • hvor du som nyansat får et introprogram og bliver tilknyttet en mentor, som er din kontaktperson i opstarten,
  • med en sundhedsordning, en frokostordning og en velfungerende personaleforening.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer om ugentligt.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Gældende for ergoterapeuter kan weekend og helligdagsarbejde forekomme, hvorfor man ansættes til at kunne varetage dette, dog ikke i et fast rul.

Du kan få mere information om stillingen hos ledende terapeut, Marlene Jørgensen, på tlf. 30739462 eller på e-mail: mjor@vejlefjord.dk Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning til mjor@vejlefjord.dk

Stillingen er opstart 1.12.21 eller snarest herefter.

Ansøgningsfristen er den 21. oktober. Vi forventer at afholde samtaler til 26.10.21.