Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

Ergoterapeut til specialiseret neurorehabilitering, vikariat


Vejlefjord Rehabilitering søger en ergoterapeut med stærk faglighed og et drive til at gøre en forskel for vores patienter og deres netværk.

Vi har travlt aktuelt. Derfor øger vi nu vores stab fra 6 til 7 ergoterapeuter. I første omgang gældende for 5 måneder. Vi søger altså en vikar til 5 mdr. fuld tid.

Om os

Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt og målet er at give hver enkelt patient støtte til en selvstændig udvikling. Den enkelte patient trænes i at tage ansvar for egen behandling og træning.

Vi har unikke rammer med adgang til terapibassin, træningskøkken og værksteder, nye træningsmaskiner samt lokaler til træning individuelt og i grupper. Desuden er der rig mulighed for træning ude i naturskønt område, blandt andet i vores terapihave.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor fagligheden naturligvis er i højsædet og hver enkelt medarbejder bidrager til at styrke den faglige udvikling gennem refleksion over egen praksis.

Hvem er vi?

Vi samarbejder tværfagligt i teams bestående af neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, SSH’er og logopæder. Den vigtigst opgave for de tværfaglige teams er at medvirke til effektive, sammenhængende og veltilrettelagte patientforløb. Udover nævnte faggrupper samarbejder vi også fast med læge/neurolog og ad hoc med andre faggrupper.

Vi har et godt og tæt samarbejde med høj faglighed og en god og humoristisk omgangstone.

Om dig

Vi søger en ergoterapeut der har erfaring med, eller interesse for specialet neurorehabilitering. Du har lyst til at deltage aktivt i en tværfaglig indsats. Som person har du gennemslagskraft, du kan bevare overblikket, har gode kommunikations- og formidlingsevner og erfaring med klinisk udviklingsarbejde. Du er udadvendt motiverende og har hjertet på rette sted.

Vi forventer at du

  • Du har erfaring indenfor behandling af patienter med såvel fysiske som kognitive funktionsforstyrrelser
  • Du har viden om hjerne og følgerne efter hjerneskade
  • Du kan bidrage med kognitiv ergoterapi i teamarbejdet
  • Du har personlige kompetencer i forhold til at kunne være i relation med patienter med svære kognitive funktionsforstyrrelser
  • Du har erfaring i at samarbejde med kriseramte pårørende
  • Du har respekt for andres faglighed og lyst til tværfagligt samarbejde
  • Du er fleksibel og ønsker at bidrage til et godt arbejdsmiljø
  • Du trives på en dynamisk arbejdsplads hvor der løbende sker justering og udvikling i forhold til patientopgaven

Som ergoterapeut på Vejlefjord Rehabilitering vil du komme til at arbejde med en patientgruppe som kan rumme komplekse mentale og kognitive problemstillinger. Det kræver derfor ofte en høj grad af kreativitet i forhold til din ergoterapeutiske intervention i patientens neurorehabilitering.

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. august 2019, eller snarest muligt.

Mere information

Om stillingen kan fås hos ledende terapeut Carsten Jensen Bugtrup Kraft på tlf. 7682 3600, eller mail cabj@vejlefjord.dk

Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk

Ansøgning

Send din ansøgning til hr@vejlefjord.dk

Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 24. juli 2019

Vi forventer at afholde samtaler d. 6. eller 13. august. Vi glæder os til at høre fra dig.