Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Ergoterapeuter og fysioterapeuter med klinisk erfaring inden for rehabilitering søges til Vejlefjord Rehabilitering


Vejlefjord Rehabilitering har fået mulighed for at udvide medarbejderstaben i terapien med to fysioterapeuter og to ergoterapeuter. Vi søger derfor nye medarbejdere, hvor vi prioriterer ansøgere med klinisk erfaring inden for neurorehabilitering, relevant kursus/uddannelsesaktivitet målrettet neurologien og erfaring med tværfagligt samarbejde. Stillingerne er på 32-37 timer om ugen.

Om os

Vejlefjord Rehabilitering er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud til patienter, der efter en erhvervet hjerneskade, operation eller langtidssygdom ønsker målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt, og målet er at give hver enkelt patient støtte til en selvstændig udvikling. Den enkelte patient trænes i at tage ansvar for egen behandling og træning.

Vi har unikke rammer med adgang til terapibassin, træningskøkken og værksteder, nyeste teknologiske træningsredskaber samt lokaler til træning individuelt og i grupper. Desuden er der rig mulighed for træning ude i naturskønt område, blandt andet i vores terapihave.

Vi er en nysgerrig og kompetent terapeutgruppe med høj faglighed og fokus på udvikling.

Hvem er vi?

På Vejlefjord er vi en blandet gruppe af neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, SSA og SSH’er samt logopæder, som samarbejder tværfagligt. Den vigtigste opgave for de tværfaglige teams er at medvirke til effektive, sammenhængende og veltilrettelagte patientforløb. Vi samarbejder fast med læge/neurolog og diætist. Endvidere har vi faste aftaler med optometrist og bandagister mhp. sparring om patienterne.

Om dig

Vi vægter ansøgere med praksiserfaring inden for det neurologiske felt og med relevant kursusaktivitet, f.eks. Affolter, Bobath, FOTT og AMPS.

Det forventes, at du bidrager positivt til tværfagligt samarbejde, arbejdsmiljø og er nysgerrig på at udvikle din faglighed.

Som fagperson bevarer du overblikket og har gode formidlingsevner. Du er faglig dygtig, fleksibel, motiverende og har hjertet på rette sted.

Vi tilbyder en arbejdsplads: 

  • hvor alle kender hinanden.
  • hvor du kan være med til at præge udviklingen, og der er kort vej fra tanke til handling.
  • som vægter tværfaglighed og trivsel på tværs af fag.
  • hvor du som nyansat får et introprogram og bliver tilknyttet en mentor, som er din kontaktperson i opstarten.
  • med en sundhedsordning, en frokostordning og en velfungerende personaleforening.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du kan få mere information om stillingen hos ledende terapeut, Marlene Jørgensen, på tlf. 30739462 eller på e-mail: mjor@vejlefjord.dk Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk.

Ansøgning

Send din ansøgning til hr@vejlefjord.dk. Ansættelse den 1. marts 2021. Ansøgningsfristen er den 21. januar. Vi forventer at afholde samtaler til ergoterapeutstilligerne den 27. januar og fysioterapeutstillingerne den 28. januar.

Vi ser frem til at høre fra dig.