Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Ergoterapi hjælper mennesker til bedre livskvalitet


Patienternes små daglige fremskridt gennem aktivitetsbaseret træning er katalysator for Camilla L. Grauengaard, der er ergoterapeut på Vejlefjord Rehabilitering. I den første af en række medarbejderfortællinger kan du læse, hvordan Camilla hjælper patienterne med at komme tilbage til det liv, de kendte, før sygdommen ramte.

 

”På Vejlefjord Rehabilitering er den ergoterapeutiske træning mange ting. Som ergoterapeut tager vores træning ofte udgangspunkt i en aktivitet, der eksempelvis udspringer fra en hverdagssituation, som patienten kender.

Træningen kan fx foregå i køkkennet, i værkstedet eller haven, hvor patienten arbejder med at genoptræne en nedsat funktion. Det holistiske menneskesyn er udgangspunkt for træningen og er med til at motivere patienten, og det er tydeligt, at en aktivitetsbaseret træning gør en forskel både fysisk og mentalt.

Når et menneske bliver ramt af en hjerneskade, kan det have mange forskellige konsekvenser. Bl.a. kan der ske skade på nervebaner, der kan give helt eller delvise lammelser i dele af kroppen. Her kan en træning eksempelvis være i køkkenet, hvor fokus kan være at inddrage den ramte arm i aktiviteten.

Alt efter skadens omfang vil jeg bl.a. fysisk kunne guide armen til deltagelse. På den måde lagrer patienten den guidede oplevelse, øger kontrollen over egen bevægelse og forbedrer opmærksomheden på armen.

Inspirationen til og viden om den ergoterapeutiske træning udvikles løbende på kurser og seminarer. På Vejlefjord Rehabilitering er vi et fyrtårn inden for ergoterapi. For at fastholde den position holder vi os konstant på forkant med udviklingen inden for området. Senest har jeg være på kursus med fokus på evidensbaseret rehabilitering af hånd og arm, samt kursus i undersøgelse og træning af ansigt, mund og svælg.

Kurserne holder os opdateret på den nyeste viden, og inspirerer os til at udvikle nye træningsformer, vi kan bruge individuelt som ergoterapeuter eller på tværs af de forskellige faglige kompetencer på Vejlefjord Rehabilitering. Det  er med til at skabe de gode resultater, patienterne oplever gennem genoptræningen.

Hver eneste dag er der én eller flere patienter, der gør små fremskridt i deres genoptræning. Den glæde patienter og pårørende oplever ved disse, er rørende og en stor motivationsfaktor i mit arbejde med at hjælpe mennesker tilbage til det liv, de levede, før sygdommen ramte. Hvis jeg i en træning kan få patienten så engageret, at de bare i et øjeblik glemmer deres sygdom, så er det uvurderligt – både for mig og patienten.”


<< Tilbage til nyhedsoversigt