Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Fagprofessionelle


Vejlefjord Rehabilitering er velegnet til at den behandling, der er indledt på sygehuset, fortsættes enten i umiddelbar forlængelse af indlæggelsen eller efter en kortere eller længere periode, hvor patienten er udskrevet.

Behandlingen foregår i et tæt, tværfagligt samarbejde på højt specialistniveau for alle faggrupper.

Vejlefjord Rehabilitering kan tilbyde specialiseret rehabilitering ved hjerneskade eller hjernesygdom, uddannelse og rådgivning, skræddersyede og individuelle forløb, samt hjælp ved henvisning og visitation. Vi kan tilbyde et rehabiliteringsophold til patienter, der efter en operation, skade eller ubalance i bevægeapparatet eller efter længere tids sygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vi kan gennemføre et jobafklarende forløb for borgere, både med henblik på, at borgeren får den bedst mulige indsigt i sin egen situation, og at kommunen og arbejdsgiver kan tilrettelægge den bedst mulige handlingsplan.

Patienter kommer typisk til Vejlefjord Rehabilitering via:

  • Kommuner, som finansierer eller kautionerer for borgere der er udskrevet fra hospital med en genoptræningsplan (SUL §140)
  • Lægehenvisning efter fritvalgsrammen (SUL§ 79, stk. 2)
  • Forsikringsselskaber, som finansierer ophold via patientens sundhedsforsikringer
  • Virksomheder, der finansierer ophold for nøglemedarbejdere
  • Privatpersoner, der selv finansierer ophold