Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Genoptræning efter operation eller længere tids sygdom


Vejlefjord Rehabilitering kan tilbyde skræddersyede genoptræningsforløb til patienter, der efter en operation, skade eller længere tids sygdom, har brug for målrettet træning med samtidig fokus på kost og livsstil.

Formålet med opholdet kan være at genvinde den styrke og de færdigheder, patienten havde forud for sin sygdom, hvis det er muligt. I sværere tilfælde kan rehabiliteringen handle om at genoptræne bevægeapparatet, opbygge stabilitet og generelt komme til kræfter.

Undersøgelse/behandling

Opholdet tilrettelægges individuelt, så det passer til patientens specifikke behov. Eksempelvis:

  • Individuel undersøgelse og vurdering med henblik på at tilrettelægge en handlingsplan for genoptræning både kort- og langsigtet
  • Individuel stillingtagen til aktuelle tilfælde i forhold til evt. operation, restriktioner eller forløb
  • Individuel træning eller skadesbehandling i behandlingsrum eller træningscenter. Her er hovedvægt på bevæge-, stabilitets- og styrke/udholdenhedstræning med udgangspunkt i handlingsplan og undersøgelse
  • Træning af hverdagsfunktioner f.eks. tage tøj på, gå på trapper osv.
  • Træning i vores varmtvandsbassin i 34 grader varmt vand. Et rigtig godt supplement til bl.a. stive og forkortede muskler, sener og led
  • Almen genoptræning for hele kroppen i vores træningscenter, som er tilgængeligt under hele opholdet efter aftale og supervision
  • Udendørs gåture i vores smukke omgivelser

Ved afslutningen af et ophold, udarbejdes der en personlig rapport, og et træningsprogram som indeholder forslag til, hvordan man på egen hånd kan arbejde målrettet videre med genoptræningen derhjemme. Der vil efter et ophold hos os desuden være mulighed for en ambulant opfølgning.

Fleksibel genoptræning med ny teknologi gør Vejlefjord unik

10 dages intensiv genoptræning af en albue, efterfulgt af et ambulant forløb