Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Anden rehabilitering


Vejlefjord Rehabilitering har mange års erfaring med at tilrettelægge individuelle forløb i samarbejde med kommunen i forbindelse med:

  • cancerforløb
  • forskellige former for hjerneskade
  • midlertidige ophold og længerevarende ophold
  • kaution, hvor flere afdelinger i kommunen går sammen om et ophold