Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse


Unge under 25 år, der af fysiske- eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår, selv med en specialpædagorisk støtte, kan deltage i en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse på tre års varighed. Ungdomsuddannelsen indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner. Ny Fjordbo har sin egen skoleafdeling, hvor uddannede lærere lægger vægt på at den unge  er elev med alt, hvad det indebærer. Og der er gode muligheder for praktikpladser.

Den unge skal være under 25 år, når ungdomsuddannelsen påbegyndes.

Ungdomsuddannelsen består af: En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv, en specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder, og et praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads. Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb på op til 12 uger, hvor den unge, sammen med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sine forældre, laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

På Ny Fjordbo tilrettelægger vi alle STU-forløb individuelt, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes mål, ressourcer og begrænsninger i forhold til læring og udvikling.