Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Specialiseret Rehabilitering §140


Man regner med, at der hvert år i Danmark  kommer ca. 20.000 nye tilfælde af erhvervet hjerneskade. Der vil være 350-450 borgere, der vil have behov for en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau efter udskrivelse.

Formålet med specialiseret rehabilitering er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvalitet. Tilbud om hjælp efter Sundhedslovens bestemmelser beror som udgangspunkt på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes individuelle behov.

Sundhedsloven sondrer mellem genoptræning på specialiseret niveau, som foregår på sygehuset, og rehabilitering på specialiseret niveau, der finder sted på et specialiseret rehabiliteringstilbud, som Vejlefjord Rehabilitering. Målgruppen er patienter med komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlig funktionsnedsættelser, som har væsentlig betydning for et eller flere livsområder, hvor vedkommende  har behov for indsatser, som varetages af sundhedspersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde.

Vi modtager borgere med en Genoptræningsplan til specialiseret rehabilitering, og vi udskriver borgeren med en revurderet Genoptræningsplan.

Vejlefjord Rehabiliterings kernemålgruppe har siden 1985 været voksne med hjerneskader og hjernesygdomme, og vi har således en udpræget stor erfaring på netop dette område.

Vejlefjord Rehabilitering er leverandør til VISO, og leverer også dér specialistudredninger og – rådgivning angående borgere med hjerneskade og ofte psykiatrisk komorbiditet.

Stor faglig bredde og dybde/specialisering er med til at sikre, at Vejlefjord Rehabilitering kan modtage patienter med mangeartede og komplekse behov for specialiseret rehabilitering. Det gælder for eksempel patienter med svære fysiske og mentale funktionsnedsættelser, herunder patienter med kommunikationsvanskeligheder (f.eks. afasi) og patienter med lammelser, samt patienter med komplicerende forhold som f.eks. præmorbide lidelser eller misbrug, social sårbarhed og komplekse familieforhold.

Ved behov kan Vejlefjord Rehabiliterings Børneneurocenter, herunder børneneuropsykologer, inddrages ifht. særlige familieorienterede indsatser overfor patienternes børn og andre pårørende.

På Vejlefjord Rehabilitering organiseres rehabiliteringen som teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordinering af den samlede specialiserede indsats er afgørende. Et team kan bestå af for eksempel læger, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, neuropædagoger, talepædagoger, neuro-optometrist, diætist, sygeplejersker samt andet plejepersonale.

Træningen kan foregå individuelt og/eller på hold og et ophold varer typisk 8-12 uger.

Stærkt neuropsykologisk fokus gør en forskel

Neuro-optometri er vigtig i den tværfaglige rehabilitering