Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Vurderingsophold efter hjernerystelse


Vejlefjord Rehabiliterings kernemålgruppe har siden 1985 været voksne med hjerneskader og hjernesygdomme, og vi har således en udpræget stor erfaring på netop dette område. Vi er leverandør til VISO, og leverer også dér specialistudredninger og – rådgivning angående borgere med hjerneskade og ofte psykiatrisk komorbiditet.

Vi har i de seneste år oplevet en øget forespørgsel på ophold til borgere med følger efter en hjernerystelse. Vi kan nu efter at have indhentet en del erfaring, tilbyde et 12 dages vurderingsophold til denne gruppe. Ved en indlæggelse på Vejlefjord Rehabilitering får borgeren mulighed for en helhedsvurdering, idet en bred vifte af faggrupper samlet kan vurdere borgeren og de symptomer der måtte være. Opholdet vil indebære fysiske undersøgelser, inklusiv vurdering af balance og syn og vurdering af evt. smerteproblematikker. Yderligere vil fysiske færdigheder afprøves. Borgeren vil blive udredt med et særligt udvalgt testbatteri indenfor de første 72 timer og igen ved udskrivelse. Der er mulighed for at tilkøbe en neuro- og personlighedspsykologisk undersøgelse.

Der vil være daglig fysisk træning og træning af færdigheder, individuelle samtaler med neuropsykolog samt psykoedukative forløb, inklusiv mindfulness.

Vi har i gennemsnit 15 faste træningshold, hvor vi arbejder evidensbaseret med blandt andet kondition, gangfunktion, hånd- og arm-funktion, kognitiv træning, bassintræning m.m. Hver patient bliver tilknyttet et fast behandlerteam, der er sammensat af neuropsykologer, ergoterapeuter fysioterapeuter, sygeplejersker, logopæder, neuro-optometrist, læger og andre specialister afhængig af patientens behov. I et tæt, tværfagligt samarbejde udarbejder vi en tværfaglig behandlingsplan med udgangspunkt i borgers mål for genoptræningen. Behandlingen bygger på et neurologisk/neuropsykologisk grundlag og veksler mellem individuel- og gruppebehandling, suppleret med selvtræning.

Et vurderingsophold varer 12 dage, med mulighed for forlængelse hvis det giver mening, eller efterfølgende ambulant forløb. Som arbejdsgiver er det også muligt at tilkøbe undervisning på arbejdspladsen.

Vi tilbyder en udskrivningssamtale, hvor pårørende og andre relevante parter kan deltage og følge med i rehabiliteringen, den aktuelle status, fremtidige muligheder og rehabiliteringsbehov. Ved udskrivelse udarbejdes der en skriftlig status, med anbefalinger til det videre forløb, og der udarbejdes et individuelt tilrettelagt træningsprogram. Der vil være telefonisk opfølgning med borgeren efter ca.to uger.

 

Vurderingsophold ekskl. neuropsykologisk udredning: 51.156kr

Vurderingsophold inkl. neuropsykologisk udredning: 71.156kr

Hjernerystelse – et hårdt forløb

Neuro-optometri er vigtig i den tværfaglige rehabilitering