Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Læger


Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning  for at komme på Vejlefjord Rehabilitering, medmindre der er tale om en henvisning til et ophold betalt af regionen, (se §79, stk.2), eller et kommunalt betalt ophold, (se §140).

Målgruppen på Vejlefjord omfatter både børn og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade samt patienter med behov for rehabilitering efter alvorlig sygdom som cancer, hjertelidelse eller lignende.

Vejledende visitationskriterier

  • Patienten er diagnostisk afklaret
  • Der må ikke være tale om aktivt misbrug eller stor risiko for tilbagefald af misbrug
  • Der må ikke forekomme svære psykiatriske lidelse

Vejlefjord Rehabilitering modtager både patienter efter fritvalgsrammen og uden for fritvalgsrammen.

Logopædi er et vigtigt indsatsområde i rehabiliteringen på Vejlefjord

Ergoterapi hjælper mennesker til bedre livskvalitet