Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Læger


Det er ikke nødvendigt med en lægehenvisning  for at komme på Vejlefjord Rehabilitering, medmindre der er tale om en henvisning til et ophold betalt af regionen, (se §79, stk.2), eller et kommunalt betalt ophold, (se §140).

Målgruppen på Vejlefjord omfatter både børn og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade samt patienter med behov for rehabilitering efter alvorlig sygdom som cancer, hjertelidelse eller lignende.

Vejledende visitationskriterier

  • Patienten er diagnostisk afklaret
  • Der må ikke være tale om aktivt misbrug eller stor risiko for tilbagefald af misbrug
  • Der må ikke forekomme svære psykiatriske lidelse

Vejlefjord Rehabilitering modtager både patienter efter fritvalgsrammen og uden for fritvalgsrammen.

Logopædi er et vigtigt indsatsområde i rehabiliteringen på Vejlefjord

Ergoterapi hjælper mennesker til bedre livskvalitet