Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Henvisning via Sundhedsforsikring


Alle kan komme på Vejlefjord Rehabilitering. Henvisning fra læge eller anden autoriseret sundhedsperson er ikke nødvendig.

De fleste forsikrings- og pensionsselskaber kræver dog, at der foreligger en henvisning til rekreations- eller genoptræningophold.

77- årige Jørgen på rehabiliterings ophold efter en blodprop i hjernen

Rehabiliteringsophold på Vejlefjord blev markant vendepunkt