Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Henvisning §79, stk.2


Ifølge Sundhedslovens § 79, stk.2 yder Regionsrådet sygehusbehandling til personer, der har bopæl i regionen, ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse. Dette kan foregå ved henvisning fra hospitaler, praktiserende læger eller speciallæger. Sygehusbehandlingen må gerne foregå på private specialsygehuse, hvoraf Vejlefjord Rehabilitering er et af disse. Dette er en rammeaftale, hvor der hvert år forhandles om antal patienter der kan modtage behandling.

For at komme i betragtning til et ophold, skal der være tale om et behov for tværfaglig rehabilitering af såvel fysiske som kognitive vanskeligheder. Henviser skal beskrive de tværfaglige mål for rehabiliteringen.

Målgruppe

 • voksne med en verificeret hjerneskade
 • hjerneskaden skal være opstået efter at patienten er fyldt 18 år
 • hjerneskaden skal være diagnosticeret indenfor følgende grupper:
  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • kranietraume
  • svulster (type 1 og 2)
  • infektioner
  • itmangel (hjertestop, kulilteforgiftning mm)
 • hjerneskaden skal være den primære problematik/lidelse
 • patienten skal være motiveret og skal kunne profitere af et tværfagligt rehabiliteringstilbud på specialiseret niveau
 • patienten skal være i besiddelse af fornødne ressourcer – det vil sige være klar til at arbejde med sig selv og sin egen situation samt være motiveret for behandling og samarbejde
 • patienten skal så vidt muligt være selvhjulpen, dermed menes:
  • patienten skal selvstændigt kunne varetage bad og påklædning
  • patienten skal kunne færdes uden støtte
  • patienten skal kunne møde til og deltage i holdtræning uden væsentlig støtte
  • patienten skal kunne følge et ugeskema

Progredierende hjernesygdom er ikke målgruppen til behandlingsophold i henhold til fritvalgsrammen § 79, stk.2. For CNS tumorer gælder at patienten ikke aktuelt er i behandlingsforløb.

Der må ikke være en svær misbrugsproblematik.

Ved genhenvisning til et §79 ophold, skal der være indtruffet en ny hjerneskade.

 

Ventetiden er lige nu ca. 14 – 16 måneder på Vejlefjord Rehabilitering til et ophold betalt af Regionen. Opholdets længde varierer.

Udfyld nedenstående henvisningsskema eller send henvisningen i et separat dokument, hvor der er taget stilling til nedenstående punkter.  Vedhæft venligst beskrivelse af hjernescanning, epikrise og en beskrivelse af aktuelt funktionsniveau.

Såfremt henvisningen ikke er fyldestgørende vil det medføre forsinkelse i visitationsprocessen.

 • MM slash DD slash YYYY
 • Henviser
 • Bilag
  Max. file size: 1 GB.
  Forsørgelse
 • Bilag 1
  Max. file size: 1 GB.
 • Bilag 2
  Max. file size: 1 GB.
 • Bilag 3
  Max. file size: 1 GB.
 • Bilag 1
  Max. file size: 1 GB.
 • Bilag 2
  Max. file size: 1 GB.
 • Bilag 3
  Max. file size: 1 GB.
 • Bekræft indsendelse

 • Jeg giver hermed samtykke til, at Vejlefjord Rehabilitering må behandle mine personoplysninger til brug for videre sagsbehandling. Læs privatlivspolitik

Patienter genoptræner balancen ved hjælp af fitLight

Ergoterapi hjælper mennesker til bedre livskvalitet