Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Artikler


Braincamp i samarbejde med Hjerneskadeforeningen

C-mill

Når spise og synkefunktion er udfordret

Diætistens rolle i et rehabiliteringsforløb

Seksualitet og hjerneskade

Naturen har stor betydning for en succesfuld rehabilitering

Bobath et vigtigt redskab i den tværfaglige rehabilitering

Neuro-optometri er vigtig i den tværfaglige rehabilitering

Ambulant udredning og behandling i de smukke omgivelser på Vejlefjord

Vi er den røde tråd i patientforløbet