Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Supervision


Vejlefjord Rehabilitering tilbyder supervision til fagfolk, der i deres arbejde er i berøring med børn med hjerneskade. Det kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, lærere, talepædagoger, psykologer og andre.

Formål

  • At opnå større forståelse for barnets adfærd og finde veje til hensigtsmæssig værdsættelse, håndtering og udfordring af adfærden.
  • At reflektere over og udvikle processer hos fagpersonen eller gruppen af fagpersoner, der arbejder med hjerneskadede børn og unge.

For psykologer på vej mod autorisation eller specialistgrad tilbydes særlige supervisionspakker.

Der ydes både individuel og gruppesupervision.