Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
visitationen@vejlefjord.dk

Supervision


Vejlefjord Rehabilitering tilbyder supervision til fagfolk, der i deres arbejde er i berøring med børn med hjerneskade. Det kan være fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, lærere, talepædagoger, psykologer og andre.

Formål

  • At opnå større forståelse for barnets adfærd og finde veje til hensigtsmæssig værdsættelse, håndtering og udfordring af adfærden.
  • At reflektere over og udvikle processer hos fagpersonen eller gruppen af fagpersoner, der arbejder med hjerneskadede børn og unge.

For psykologer på vej mod autorisation eller specialistgrad tilbydes særlige supervisionspakker.

Der ydes både individuel og gruppesupervision.