Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Testbatteri


På Vejlefjord Rehabilitering arbejder faggrupperne med forskellige test og opdaterer sig løbende indenfor neurorehabilitering og de forskellige specialer.

Neuropsykologerne er enten specialister i klinisk neuropsykologi, eller undervejs i uddannelsen dertil og deltager løbende i faglig opkvalificering og kurser.

Der gennemføres en screening af en patients kognitive funktionsniveau med henblik på at beskrive ressourcer og vanskeligheder ved henholdsvis indlæggelse og udskrivning. Såfremt det findes relevant for rehabiliteringsindsatsen suppleres der med yderligere undersøgelser, fx til nærmere belysning af opmærksomhed, hukommelse eller planlægningsevne.

Neuropsykologerne har en række forskellige, specialiserede tests til dette formål, og der kan, om relevant, yderligere foretages undersøgelse af personlighedsstruktur, medfødte funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter på Vejlefjord deltager løbende i efteruddannelse, årsmøder og relevante temamøder i speciale-faglige fora. Vores personale er medlemmer af Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering, Dansk selskab for neurologisk fysioterapi og Dansk selskab for Neurorehabilitering

Ergoterapeuter på Vejlefjord anvender systematiske undersøgelser og udredninger.

Indledende undersøgelse efter model:

Aktivitetsanalyse

COPM

AMPS

Fysioterapeuter på Vejlefjord anvender systematisk testning.

Indledende undersøgelse efter model:

Den fysioterapeutiske neurologiske undersøgelse.

 

Med tilknytning til træning på Primær programmer anvendes udvalgte standardiserede validere tests:

Hånd-arm funktion:

Boks n´blocks

Håndkraftmåling med Jamar Dynamometer

Sensibilitetsundersøgelse

Mobilitet/ Gangfunktion:

10 meter gangtest

6 minutters gangtest

TUG – Timed Up and Go

Dertil anvender den enkelte fysioterapeut og ergoterapeut ad hoc valgte tests og målemetoder; valgt specifikt til eller og sammen med den enkelte patient.

Ergoterapeutiske interventionsmetoder omfatter:

 1. Funktionstræning
 2. Aktivitetsbaseret træning
 3. ADL træning
 4. Kognitiv terapi
 5. Meningsfulde aktiviteter
 6. Energiforvaltning
 7. Dysfagi/ FOTT
 8. Opgavespecifik repetitiv træning
 9. Elektrisk stimulering
 10. GTIT – Guidet Taktil Interaktions Terapi
 11. Bobath
 12. CIMT – Constrained Induced Movement Therapy
 13. Sansestimulering
 14. Kommunikation
 15. Sociale kompetencer
 16. Forebyggende, forberedende og stimulerende behandling på Kropsniveau
 17. Lejring og forflytning
 18. Træning på gruppe og hold
 19. Instruktion til selvtræning
 20. Hjælpemidler og kompenserende strategier

Fysioterapeutiske interventionsmetoder omfatter:

 1. Den fysioterapeutiske (neurologiske) undersøgelse
 2. Funktionstræning
 3. Styrke og konditionstræning
 4. Motorisk kontrol – Motorisk læring
 5. Opgavespecifik repetitiv træning
 6. Aktivitetsbasseret træning
 • NMES – Neuromuskulær elektrisk stimulering
 • GTIT – Guidet Interaktions Terapi
 • Bobath
 1. CIMT – Constrained Induced Movement Therapy
 2. Bassinterapi
 3. Udeliv
 4. Forebyggende, forberedende og stimulerende behandling på Kropsniveau
 5. Lejring og forflytning
 6. Akupunktur
 7. Trykbølgeterapi
 8. Træning på gruppe og hold
 9. Instruktion til selvtræning