Vejlefjord Rehabilitering kan tilbyde specialiseret rehabilitering ved hjerneskade eller hjernesygdom, uddannelse og rådgivning, skræddersyede og individuelle forløb, samt hjælp ved henvisning og visitation. Vi kan tilbyde et rehabiliteringsophold til patienter, der efter en operation, skade eller ubalance i bevægeapparatet eller efter længere tids sygdom ønsker en målrettet træning i optimale og trygge rammer.

Vi kan gennemføre et jobafklarende forløb for borgere, både med henblik på, at borgeren får den bedst mulige indsigt i sin egen situation, og at kommunen og arbejdsgiver kan tilrettelægge den bedst mulige handlingsplan.

Patienter kommer typisk til Vejlefjord via:

  • Kommuner, som finansierer eller kautionerer for borgere der er udskrevet fra hospital med en genoptræningsplan (SEL § 66 stk.1, nr.6 og 107 samt SUL §140)
  • Lægehenvisning efter fritvalgsrammen (SUL§ 79, stk. 2)
  • Forsikringsselskaber, som finansierer ophold via patientens sundhedsforsikringer
  • Virksomheder, der finansierer ophold for medarbejdere
  • Privatpersoner, der selv finansierer ophold