Formålet med opholdet kan være at genvinde den styrke og de færdigheder, patienten havde forud for sin sygdom, hvis det er muligt. I sværere tilfælde kan rehabiliteringen handle om at genoptræne bevægeapparatet, opbygge stabilitet og generelt komme til kræfter.

Undersøgelse/behandling

Opholdet tilrettelægges individuelt, så det passer til patientens specifikke behov. Eksempelvis:

  • Individuel undersøgelse og vurdering med henblik på at tilrettelægge en handlingsplan for genoptræning både kort- og langsigtet
  • Individuel stillingtagen til aktuelle tilfælde i forhold til evt. operation, restriktioner eller forløb
  • Individuel træning eller skadesbehandling i behandlingsrum eller træningscenter. Her er hovedvægt på bevæge-, stabilitets- og styrke/udholdenhedstræning med udgangspunkt i handlingsplan og undersøgelse
  • Træning af hverdagsfunktioner f.eks. tage tøj på, gå på trapper osv.
  • Træning i vores varmtvandsbassin i 34 grader varmt vand. Et rigtig godt supplement til bl.a. stive og forkortede muskler, sener og led
  • Almen genoptræning for hele kroppen i vores træningscenter, som er tilgængeligt under hele opholdet efter aftale og supervision
  • Udendørs gåture i vores smukke omgivelser

Ved afslutningen af et ophold, udarbejdes der en personlig rapport, og et træningsprogram som indeholder forslag til, hvordan man på egen hånd kan arbejde målrettet videre med genoptræningen derhjemme. Der vil efter et ophold hos os desuden være mulighed for en ambulant opfølgning.