i finder inspiration i patientens interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuld træningen. Fokus er at møde patienterne hvor de er og ikke hvor de var. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

For at vurdere patientens grad af funktionsniveau arbejder vi med fire patientkategorier på Vejlefjord, hvor en kategori ét patient er 100% selvhjulpen og kan deltage på samtlige relevante træningshold, og en kategori fire patient, er ikke-selvhjulpen og kan kun mobiliseres via en kørestol, en lift eller af 1-2 personer fra det tværfaglige personale. Patienter i kategori fire deltager kun på udvalgte træningshold, og bliver trænet individuelt og tværfagligt.
Vi har i snit 15 faste træningshold, hvor vi arbejder evidensbaseret med blandt andet kondition, gangfunktion, hånd- og arm-funktion, kognitiv træning, bassintræning m.m. Hver patient bliver tilknyttet et fast behandlingsteam, der sammensættes af neuropsykologer, ergo- og fysioterapeuter, sygeplejersker, audiologopæder og andre specialister afhængig af patienternes behov. Det tværfaglige team fastlægger den enkelte patients genoptræningsrehabiliteringsforløb, som altid tager udgangspunkt i patientens individuelle behov.

På Vejlefjord Rehabilitering er vi innovativt fokuseret, og vi har gode erfaringer med at benytte moderne redskaber og ny teknologi i genoptræningen. Det kan f.eks. være, trykbølgeterapi eller neuromuskulær el-stimulation. Det kan også være redskaber som C-mill, Armeo spring, LiteGait eller NuSTEP.

Vejlefjord  Rehabilitering er beliggende i nok et af Danmarks smukkeste områder, omgivet af skov, strand og en enestående udsigt over Vejle Fjord. Den varierende natur og det kuperede terræn er unikke rammer til at tilrettelægge individuelle træningsforløb afhængig af patientens tidligere færdigheder. Det kan være balancetræning i skovens naturligt varierende underlag, en gåtur eller løbetur ved vandet, cykle på specialcykler eller mountainbike, eller en oplivende kold dukkert i fjorden.