Vi arbejder i teambaserede, tværfaglige, helhedsorienterede forløb, hvor timing og faglig koordinering af den samlede specialiserede indsats er afgørende. Vi har god erfaring med at samarbejde med hjerneskadekoordinatorer, visitatorer og sagsbehandlere. Derudover har vi sundhedsfaglige koordinatorer, hvis rolle blandt andet er at sørge for sammenhæng i opholdet og overgangene fra sygehus eller kommune.

På Vejlefjord har vi et stærkt neuropsykologisk fokus. Det betyder, at genoptræningen ikke alene er tværfaglig, men at den også hviler på et grundlag af højt specialiseret viden om hjernens funktion og psykologiske mekanismer. Vi har stor erfaring i specialiseret rehabilitering efter en erhvervet hjerneskade, og vi hjælper mange patienter med hjerneskade til at kunne fungere i deres hverdag igen. Det bliver muligvis ikke en hverdag på helt samme niveau, som før patienterne erhvervede deres hjerneskade, men vi kommer så tæt på, som muligt.

Personer med hjerneskade vil altid i varierende grad have vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og hukommelse. Sættes der ikke ind på disse kognitive områder, kan patienten være tabt for arbejdsmarkedet, og vedkommende kan i fremtiden være afhængige af andre menneskers hjælp til at overholde aftaler og få sammenhæng og mening i tilværelsen.

Vejlefjord’s specialister underviser kommunale medarbejdere på alle organisatoriske plan i at løse opgaver med patienter med erhvervet hjerneskade. Der tilbydes også rådgivning og supervision, ligesom vi hjælper med udredning og udarbejdelse af rehabiliteringsplaner, når der er tale om komplekse tilfælde.

Vi har moderne videokonferencefaciliteter, og tilbyder som udgangspunkt tre samtaler: en indskrivnings-, en midtvejs- og en udskrivningssamtale, medmindre andet aftales. Vi har et bredt testbatteri indenfor alle fagområder, således vi kan dokumentere den udvikling der er under opholdet.

Vi forventer og agter at gennemføre Ph.d.-forløb i forbindelse med den fremtidige behandling af personer med hjerneskade.

Tilfredse samarbejdspartnere er en forudsætning for fremgang, og disse inddrages gennem åbenhed og oparbejdet gensidig tillid.

Patienterne og patientsikkerheden sikkerheden er omdrejningspunktet for enhver funktion på Vejlefjord Rehabilitering.

Høj faglig ekspertise og høj kvalitet er det, som vi ønsker at være kendt for.

Tilmeld dig nyhedsbrev