Vejlefjord har samarbejde med kommuner i forbindelse med:

  • cancerforløb
  • forskellige former for hjerneskade
  • midlertidige ophold og længerevarende ophold
  • kaution, hvor flere afdelinger i kommunen går sammen om et ophold