Målgruppe

 

Målgruppe

Unge og voksne med følger efter hjernerystelse (commotio)

Formålet med vurderingsopholdet er:

  • At give anbefalinger til relevante behandlingstiltag
  • At få en bedre forståelse for, hvad der vedligeholder og forebygger  symptomer
  • At borger bliver i stand til at tilrettelægge en så indholdsrig og meningsfuld hverdag som muligt
  • At få mulighed for at sætte mål for aktiviteter, som man kan arbejde videre med efter opholdet

 Varighed

  • Et vurderingsophold varer 12 dage

Om forløbet

Vi arbejder med en helhedsorienteret tilgang og med de problemstillinger, som borger oplever som følge af sin hjernerystelse. Hvert ophold tilrettelægges individuelt og tager udgangspunkt i de anbefalinger og retningslinjer, der aktuelt foreligger på baggrund af forskning og viden inden for hjernerystelsesområdet.

Ved at blive indlagt hos os får vi mulighed for at følge borger gennem hele døgnet over flere dage, hvilket kan give bedre viden om sammenhængen mellem aktivitet, udtrætning, fysiske, kognitive og følelsesmæssige symptomer. Vi kan samtidig støtte op om indlæringen af nye vaner og hjælpe borger med at forvalte sit energi niveau på en måde, hvor man undgår overbelastning og udtrætning.

Under indlæggelse bliver borger tilknyttet et tværfagligt team bestående af henholdsvis fysio- og ergoterapeut samt sygeplejerske og neuropsykolog. Hvis det vurderes relevant, vil en læge og neurooptometrist også kunne tilknyttes teamet. Vores køkken, der har sølvmærke i økologi, vil ydermere kunne rådgive i forhold til kost og ernæring, hvis man har særlige ønsker om dette.

Under opholdet har man mulighed for at tilbringe tid i naturskønne omgivelser ved Vejlefjord, hvor aktiviteter vil kunne tilrettelægges udendørs i de omgivende park- og skovområder. Alle vores patienter har enestuer med eget bad, toilet og balkon med udsigt til enten skov, park eller fjorden.

Inden din indlæggelse

Inden indlæggelse vil borger blive inviteret til en samtale med neuropsykologen fra teamet, som vil spørge ind til aktuelle symptomer, borgers hverdag og forventninger til opholdet. Samtalen vil blive afholdt virtuelt eller telefonisk.

På baggrund af samtalen vil de to indledende dage af opholdet blive tilrettelagt, og borger vil få tilsendt et skema.

På indlæggelsesdagen vil der være en indledende samtale med det tværfaglige team, og ugeskema samt få praktiske informationer om opholdet vil blive gennemgået.

Under opholdet gennemgås undersøgelser, som har til formål at vurdere borgers balanceevne, udtrætning, syn, praktiske færdigheder i hverdagen samt afklare eventuelle smerte- og fysiske problemstillinger. Der tilbydes individuelle samtaler med neuropsykolog med fokus på undervisning/psykoedukation om symptomerne ved hjernerystelse. Hvis det vurderes relevant, vil der kunne udføres en neuropsykologisk undersøgelse med vurdering af kognitive færdigheder som koncentration, opmærksomhed, hukommelse, sprog, visuelle og rumlige færdigheder samt planlægning og problemløsning.

Udskrivelse og opfølgning

På opholdets sidste dag afholdes en udskrivningssamtale, hvor kommunen, pårørende eller andre relevante parter kan deltage. Til samtalen vil borger og kommune modtage anbefalinger på baggrund af vurderingsopholdet.

Vi tilbyder en opfølgende samtale to uger efter udskrivelse.

Samtalen kan afholdes på Vejlefjord Rehabilitering eller virtuelt.