Målgruppen på Vejlefjord omfatter både børn og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade samt patienter med behov for rehabilitering efter alvorlig sygdom som cancer, hjertelidelse eller lignende.

Vejledende visitationskriterier

  • Patienten er diagnostisk afklaret
  • Der må ikke være tale om aktivt misbrug eller stor risiko for tilbagefald af misbrug
  • Der må ikke forekomme svære psykiatriske lidelse

Vejlefjord Rehabilitering modtager både patienter efter fritvalgsrammen og uden for fritvalgsrammen.