Formål

  • At opnå større forståelse for barnets adfærd og finde veje til hensigtsmæssig værdsættelse, håndtering og udfordring af adfærden.
  • At reflektere over og udvikle processer hos fagpersonen eller gruppen af fagpersoner, der arbejder med hjerneskadede børn og unge.

For psykologer på vej mod autorisation eller specialistgrad tilbydes særlige supervisionspakker.

Der ydes både individuel og gruppesupervision.