Neuropsykologerne er enten specialister i klinisk neuropsykologi, eller undervejs i uddannelsen dertil og deltager løbende i faglig opkvalificering og kurser.

Der gennemføres en screening af en patients kognitive funktionsniveau med henblik på at beskrive ressourcer og vanskeligheder ved henholdsvis indlæggelse og udskrivning. Såfremt det findes relevant for rehabiliteringsindsatsen suppleres der med yderligere undersøgelser, fx til nærmere belysning af opmærksomhed, hukommelse eller planlægningsevne.

Neuropsykologerne har en række forskellige, specialiserede tests til dette formål, og der kan, om relevant, yderligere foretages undersøgelse af personlighedsstruktur, medfødte funktionsnedsættelser eller psykiske lidelser.

Ergoterapeuter og fysioterapeuter på Vejlefjord deltager løbende i efteruddannelse, årsmøder og relevante temamøder i speciale-faglige fora. Vores personale er medlemmer af Ergoterapifagligt Selskab for Neurorehabilitering, Dansk selskab for neurologisk fysioterapi og Dansk selskab for Neurorehabilitering

Ergoterapeuterne, fysioterapeuterne og audiologopæderne på Vejlefjord anvender systematiske undersøgelser og udredninger.

Indledende undersøgelse efter model:

Aktivitetsanalyse

COPM

AMPS

Fysioterapeuter på Vejlefjord anvender systematisk testning.

Indledende undersøgelse efter model:

Den fysioterapeutiske neurologiske undersøgelse.

Med tilknytning til træning på Primær programmer anvendes udvalgte standardiserede validere tests:

Hånd-arm funktion:

Boks n´blocks

Håndkraftmåling med Jamar Dynamometer

Sensibilitetsundersøgelse

Mobilitet/ Gangfunktion:

10 meter gangtest

6 minutters gangtest

TUG – Timed Up and Go

Dertil anvender den enkelte fysioterapeut og ergoterapeut ad hoc valgte tests og målemetoder; valgt specifikt til eller og sammen med den enkelte patient.

Ergoterapeutiske interventionsmetoder omfatter:

 1. Funktionstræning
 2. Aktivitetsbaseret træning
 3. ADL træning
 4. Kognitiv terapi
 5. Meningsfulde aktiviteter
 6. Energiforvaltning
 7. Dysfagi/ FOTT
 8. Opgavespecifik repetitiv træning
 9. Elektrisk stimulering
 10. GTIT – Guidet Taktil Interaktions Terapi
 11. CIMT – Constrained Induced Movement Therapy
 12. Sansestimulering
 13. Kommunikation
 14. Sociale kompetencer
 15. Forebyggende, forberedende og stimulerende behandling på Kropsniveau
 16. Lejring og forflytning
 17. Træning på gruppe og hold
 18. Instruktion til selvtræning
 19. Hjælpemidler og kompenserende strategier

Fysioterapeutiske interventionsmetoder omfatter:

 1. Den fysioterapeutiske (neurologiske) undersøgelse
 2. Funktionstræning
 3. Styrke og konditionstræning
 4. Motorisk kontrol – Motorisk læring
 5. Opgavespecifik repetitiv træning
 6. Aktivitetsbasseret træning
 7. NMES – Neuromuskulær elektrisk stimulering
 8. GTIT – Guidet Interaktions Terapi
 9. CIMT – Constrained Induced Movement Therapy
 10. Bassinterapi
 11. Udeliv
 12. Forebyggende, forberedende og stimulerende behandling på Kropsniveau
 13. Lejring og forflytning
 14. Akupunktur
 15. Trykbølgeterapi
 16. Træning på gruppe og hold
 17. Instruktion til selvtræning

Logopædisk intervention kan omfatte følgende:

 • Individuel- og gruppebaseret træning
 • Funktionstræning og træning ift. kompenserende strategier ud fra bl.a. følgende metoder:
  • MODAK
  • CILT/ILAT/CIAT
  • SFA
  • PROMPT
 • Instruktion til selvtræning
 • Afprøvning af kompenserende kommunikative hjælpemidler
 • Vejledning/rådgivning til pårørende
 • SCA-undervisning til kontaktflade

 

Anvendte testbatterier:

Afasi:

 • Western Aphasia Battery (WAB)
 • Comprehensive Aphasia Test (CAT)
 • Boston Naming Test (BNT)
 • Test af Ordmobilisering hos Sprogligt Højtfungerende (TOSH)
 • Mobilisering af Verber og Substantiver (MAVS)
 • Stroke and Aphasia Quality of Life Scale (SAQOL-39gDK)

Dysartri:

 • Talepædagogisk Dysartri Undersøgelse (TDU)
 • Skema til Udredning af Dysfoni (STUAD)
 • Voice handicap Index (VHI)
 • Test af Fonetisk Forståelighed (TFF)

Kognitive kommunikationsforstyrrelser:

 • Functional Assessment of Verbal Reasoning and Executive Strategies (FAVRES)
 • LaTrobe Communication Questionnaire (LCQ)
 • Communication Activities of Daily Living (CADL-2)

Andet:

 • Læsetekster for Unge og Voksne