Har du brug for hjælp?

 Du kan ringe til sekretariatet på 7682 3333 i dagtimerne.

Uden for almindelig telefontid kan du skrive til os på
sekretariatet@vejlefjord.dk

EFEU


EFEU er Vejlefjord Rehabiliterings Enhed for Forskning, Effektdokumentation og Udvikling. EFEU, ledes af forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg, og fra EFEU udspringer, samles og koordineres Vejlefjord Rehabiliterings indsatser indenfor forskning, effektdokumentation og udvikling.

Alle afdelinger på Vejlefjord Rehabilitering er på forskellig vis inddraget i og bidrager til arbejdet, som har form af såvel interne projekter som samarbejde med eksterne forskningsmiljøer og samarbejdspartnere. Ved forskningssamarbejder og udarbejdelse af videnskabelige publikationer følges ”Den danske kodeks for integritet i forskning”, Uddannelses- og forskningsministeriet 2014.

Et væsentligt element i EFEU er forankringen af Vejlefjord Rehabiliterings Forsknings-, Udviklings-, og Kvalitetsdatabase, som er godkendt af Datatilsynet og opstartet i efteråret 2017.

I databasen indsamles systematisk anonymiseret information om blandt andet vores patienters skades-/sygdomstyper, symptomer, behandling og resultater. På forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet anvendes en række standardiserede test, undersøgelser og spørgeskemaer som blandt andet undersøger status for patientens (neuro)psykologiske/mentale funktioner, fysiske funktioner, praktiske færdigheder, udtrætning, generelle helbred og oplevede livskvalitet. Databasen giver således mulighed for undersøgelse af en lang række sammenhænge.

Det er målet, at databasen skal bidrage til forskning i og viden om en bred vifte af elementer, som kan have effekt på genoptræning og rehabilitering af fysiske og mentale funktioner, patientens oplevede livskvalitet og tilfredshed samt sundheds- og samfundsøkonomiske aspekter.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om forskning og udvikling på Vejlefjord Rehabilitering, eller er du interesseret i at samarbejde så kontakt forsknings- og udviklingschef Mette Underbjerg meun@vejlefjord.dk, tlf. 40 61 72 02.