Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

EFEU


EFEU er Vejlefjord Rehabiliterings Enhed for Forskning, Effektdokumentation og Udvikling. EFEU, ledes af forsknings- og udviklingschef Jens Bak Sommer, og fra EFEU udspringer, samles og koordineres Vejlefjord Rehabiliterings indsatser indenfor forskning, effektdokumentation og udvikling.

Alle afdelinger på Vejlefjord Rehabilitering er på forskellig vis inddraget i og bidrager til arbejdet, som har form af såvel interne projekter som samarbejde med eksterne forskningsmiljøer og samarbejdspartnere. Ved forskningssamarbejder og udarbejdelse af videnskabelige publikationer følges ”Den danske kodeks for integritet i forskning”, Uddannelses- og forskningsministeriet 2014.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om forskning og udvikling på Vejlefjord Rehabilitering, eller er du interesseret i at samarbejde så kontakt forsknings- og udviklingschef Jens Bak Sommer jebs@vejlefjord.dk