Genoptræning og Rehabilitering i smukke omgivelser på Vejlefjord

Genoptræningen og Rehabiliteringen tilrettelægges altid med udgangspunkt i dit aktuelle funktionsniveau. Vi finder inspiration i dine interesser fra før skaden indtraf og inddrager dette i vores intervention for netop at skabe meningsfuldhed i træningen. Moderne redskaber baseret på den nyeste teknologi og den omkringliggende natur indgår så vidt muligt i rehabiliteringsforløbet.

Læs mere

Database


Et væsentligt element i EFEU er forankringen af Vejlefjord Rehabiliterings Forsknings-, Udviklings-, og Kvalitetsdatabase, som er godkendt af Datatilsynet og opstartet i efteråret 2017.

I databasen indsamles systematisk anonymiseret information om blandt andet vores patienters skades-/sygdomstyper, symptomer, behandling og resultater. På forskellige tidspunkter i behandlingsforløbet anvendes en række standardiserede test, undersøgelser og spørgeskemaer som blandt andet undersøger status for patientens (neuro)psykologiske/mentale funktioner, fysiske funktioner, praktiske færdigheder, udtrætning, generelle helbred og oplevede livskvalitet. Databasen giver således mulighed for undersøgelse af en lang række sammenhænge.

Det er målet, at databasen skal bidrage til forskning i og viden om en bred vifte af elementer, som kan have effekt på genoptræning og rehabilitering af fysiske og mentale funktioner, patientens oplevede livskvalitet og tilfredshed samt sundheds- og samfundsøkonomiske aspekter.