En overordnet målsætning for Vejlefjord Rehabiliterings forsknings- og udviklingsprojekter er at kunne bidrage til ny viden inden for neurorehabilitering herunder om effekten af forskellige former for træning, teknologi og andre rehabiliteringsindsatser. Et yderligere formål er at styrke evidensen og sikre kvaliteten af den behandling, som patienter tilbydes på Vejlefjord Rehabilitering.

Med informeret samtykke fra vores patienter indsamler vi løbende data fra de tests og måleredskaber, der benyttes som del af rehabiliteringsforløbet. Dette med henblik på at opnå viden om udviklingen i patienters funktionsniveau samt dokumentere effekten af de indsatser, som patienter tilbydes under forløbet. De indsamlede data benyttes også til løbende at sikre, at Vejlefjord Rehabilitering imødekommer de behov for træning og rehabilitering, som patienter har efter en erhvervet hjerneskade.

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om forskning og udvikling på Vejlefjord Rehabilitering, eller er du interesseret i et samarbejde, så kontakt forsknings- og udviklingschef Jens Bak Sommer: jebs@vejlefjord.dk