Hvert efterår afholdes der én temadag på voksenområdet og en på børne og unge området.

I forbindelse med Hjerneugen i uge 11 hvert år, inviterer vi samarbejdspartnere ind til Åbent Hus, en eftermiddag med spændende oplæg fra de forskellige afdelinger og fagområder.

Vi afholder også Brain Camp sammen med Hjerneskadeforeningen hvert forår. Et 2 dages kursus til unge med erhvervet hjerneskade.

Vi har også mange års erfaring i undervisning vedrørende hjernens udvikling, funktioner og dysfunktioner og i at knytte konkret pædagogisk praksis til teorierne. Vi laver også metodetrænings kurser, hvor vi underviser i konkrete pædagogiske metoder (for eksempel Sociale Historier) og psykologiske metoder (for eksempel test). Vi laver foredrag og undervisning omhandlende eksempelvis medfødt og erhvervet hjerneskade, cerebral parese, rygmarvsbrok og opmærksomhedsvanskeligheder (ADHD).