Vejlefjord søger en audio- eller logopæd

Vejlefjord Rehabilitering er et privat specialhospital der tilbyder genoptræning og rehabilitering til mennesker, der efter en operation, skade eller et længere sygdomsforløb ønsker en målrettet genoptræning i optimale og trygge rammer.

Vi består af et neurorehabiliteringsafsnit med plads til 38 indlagte patienter, et botilbud til unge med plads til 13 beboere samt et børneneurocenter, som er et ambulant tilbud til børn og unge. Vi er mange forskellige faggrupper samlet for at yde den bedste genoptræning og rehabilitering til vores patienter. Du vil bl.a. komme til at arbejde med neuropsykologer, audiologopæder, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, sundhedsfaglige patientkoordinatorer og administrativt personale.

Lige nu søger vi en dygtig audio- eller logopæd til et barselsvikariat på 30-34 timer/ugen. Ønsket tiltrædelse er 1. oktober 2022, og vikariatet forventes at løbe i 10-12 måneder.

Jobbet og afdelingen:

Vores logopædgruppe består af 3 kompetente audiologopæder, som socialt og fagligt inspirerer hinanden og deres tværfaglige kollegaer. Vi har en meget ligeværdig kommunikation med en uformel tone og med plads til grin. Vi vægter høj faglighed samt personlig og faglig udvikling meget højt.

Som logopæd på Vejlefjord Rehabilitering får du mulighed for at blive en del af en arbejdsplads, hvor vi med respekt for hinandens monofaglige ståsted, arbejder tæt og tværfagligt sammen i teams. Som logopæd får du således mulighed for at være med til at præge og skabe gode patientforløb med afsæt i det enkelte menneskes liv. Du bliver del af et fagligt og uformelt miljø, får en ledelse der ser og inddrager dig, og du vil få indflydelse på hverdagen og udviklingstiltag.

Du vil være ansvarlig for at udrede, vurdere, intervenere og beskrive patienters kommunikationsvanskeligheder, og at omsætte dette til en konkret rehabiliteringsopgave. Du vil rådgive og vejlede patienter, dennes pårørende samt teamet omkring patienten, om kommunikationsvanskeligheder, samt indgå i genoptræning af kommunikative færdigheder hos vores patienter. Som vores nye audio- eller logopæd vil du deltage i det tværfaglige samarbejde med henblik på at udvikle det bedste skræddersyede rehabiliteringsforløb.

Hvem er du?

 • Du er uddannet i logopædi/audiologopædi.
 • Du er fortrolig med anerkendte logopædiske interventionsmetoder, udrednings- og testbatterier og evt. neuropædagogiske tilgange.
 • Du kan formidle logopædisk viden til såvel fagfæller, som tværfaglige kollegaer, patienter og pårørende tilpasset tilhørerens behov og forståelsesniveau.
 • Du kan håndtere og skabe overblik i kritiske situationer.
 • Du er selvstændig og kan tage et ansvar og samtidig har fokus på samarbejde
 • Du besidder kulturel rummelighed og respekt for forskellighed.
 • Du er stabil, moden og ansvarsbevidst og har glæde samt stolthed i forhold til dit fag.

Hvad tilbyder vi?

 • En arbejdsplads, hvor du kan være med til at præge udviklingen, og der er kort vej fra tanke til handling.
 • En arbejdsplads, som vægter tværfaglighed og trivsel på tværs af fag.
 • En arbejdsplads, hvor alle kender hinanden.
 • En arbejdsplads med en sundhedsordning, lækker og sund frokostordning samt egen kursusafdeling.
 • En arbejdsplads med flere faste personalearrangementer, heriblandt julemarked, stafet, sommerfest og julefrokost.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er på 30-34 timer om ugen.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Du kan få mere information om stillingen hos Ledende terapeut, Marlene Jørgensen på tlf. 30739462. Du kan også læse mere om os på www.vejlefjord.dk.

Ansøgning:

Send dit CV og ansøgning til HR@vejlefjord.dk. Noter i emnefelt ”Ansøgning logopæd”.

Der er ansøgningsfrist den 22. august, og vi forventer at afholde samtaler den 29. august.